czwartek, 15 kwietnia 2021

Jezus jest Bożym "Amen"

"Wszystkie obietnice Boga znajdują swoje Tak w Nim. Dlatego to właśnie przez Niego wypowiadamy nasze Amen dla Boga ku Jego chwale". (2 Koryntian 1,20).

Modlitwa jest miejscem, w którym przeszłość i przyszłość są wielokrotnie w naszym życiu ze sobą połączone. Wspominam o tym tutaj, ponieważ Paweł łączy modlitwę z Bożym Tak w tym wersecie w uderzający sposób. W 2 Liście do Koryntian 1,20, mówi on (za pomocą karkołomnej greki, która przechodzi w karkołomną polszczyznę): "Dlatego to przez Niego wypowiadamy nasze Amen Bogu na Jego chwałę." Spróbujmy to wyprostować. Oto, co on mówi: "Dlatego, z powodu Chrystusa, wypowiadamy Amen Bogu w naszych modlitwach, aby pokazać, że Bóg otrzymuje chwałę za przyszłą łaskę, o którą prosimy i na którą liczymy, kiedy się modlimy". 

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego chrześcijanie mówią "Amen" na końcu naszych modlitw i skąd wziął się ten zwyczaj, oto odpowiedź: Amen jest słowem przejętym z hebrajskiego wprost do greki bez żadnego tłumaczenia, tak jak trafiło do j. polskiego i większości innych języków bez żadnego tłumaczenia. W języku hebrajskim było to bardzo mocne potwierdzenie (zob. Księga Liczb 5,22; Księga Nehemiasza 5,13; 8,6) - formalne, uroczyste, szczere "Zgadzam się" lub "Potwierdzam to, co właśnie zostało powiedziane", albo "To jest prawda". 

Najprościej rzecz ujmując, "Amen" oznacza bardzo szczere "tak" w kontekście zwracania się do Boga. Zwróć teraz uwagę na związek między dwiema połowami 2 Listu do Koryntian 1,20. Pierwsza połowa mówi: "Wszystkie obietnice Boże znajdują w Nim swoje Tak". Druga połowa mówi: "Dlatego to przez niego wypowiadamy nasze Amen Bogu na Jego chwałę". Kiedy uświadomimy sobie, że "Amen" i "Tak" oznaczają to samo, oto co mówi ten werset: W Jezusie Chrystusie Bóg mówi nam swoje Tak poprzez swoje obietnice; a w Chrystusie my wypowiadamy nasze "Tak" dla Boga poprzez modlitwę.

John Piper

Tłumaczenie: Szymon Matusiak 

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger