wtorek, 16 marca 2021

Garncarz jest dla nas

„Biada temu, który się spiera ze swoim Stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swemu garncarzowi: Cóż czynisz? A twoje dzieło: On nie ma rąk?" (Izajasza 45,9). 

Majestat Boga jest większy, kiedy widzimy Go przez pryzmat stworzenia ex nihilo (z niczego). On rozkazuje nicości, a ona jest posłuszna i staje się czymś. Z niczego czyni glinę, a z gliny czyni nas - naczynia Pańskie (Izajasza 45, 9) - swoją własność, przeznaczoną dla Jego chwały, w całkowitej zależności od Niego. „Wiedzcie, że Pan, On jest Bogiem! To On nas stworzył, a my jesteśmy Jego; jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska" (Psalm 100,3). To pokorna sprawa, gdy jest się owcą i naczyniem, które należy do kogoś innego. Dziś rano czytałem fragment Księgi Izajasza i znalazłem kolejne stwierdzenie o Bożym majestacie. Kiedy połączyłem to z absolutną mocą i prawami Boga jako Stwórcy, w moim sercu powstał płomień. Księga Izajasza 33,21 mówi: "Wielmożny PAN sam będzie dla nas...".

Dla nas! Dla nas! Stwórca jest dla nas, a nie przeciwko nam. Z całą mocą we wszechświecie i z absolutnym prawem do robienia, co Mu się podoba z tym, co stworzył - jest dla nas! "Żadne oko nie widziało Boga poza Tobą, który działasz dla tych, którzy Go oczekują" (Izajasza 64,4). "Jeśli Bóg jest za nami, któż może być przeciwko nam?" (Rzymian 8,31). Czy możesz sobie wyobrazić cokolwiek (mam na myśli cokolwiek), co jest bardziej pocieszające, co daje większe poczucie pewności i bardziej zachwyca niż to, że Pan w swoim majestacie jest dla ciebie?

John Piper

Tłumaczenie: Szymon Matusiak


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger