poniedziałek, 22 lutego 2021

Utrapienia i uciski

„Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?” (List do Rzymian 8:35)


Jezus nie obiecał nikomu z nas, że konsekwentne życie chrześcijańskie będzie łatwe! Nie obiecał uwolnienia od codziennych utrapień i ucisków. Nie obiecywał zabrać nas do niebiańskiego domu na puszystej różowej chmurce!

Nasze życie prowadzimy w poznaniu Bożej łaski, ale nie ważmy się zapomnieć, że nasz Pan przyszedł umrzeć za nas i okazać niezmieniającą się nigdy moralną i zbawcza wolę Boga wobec Jego ludu.

Zanim potępimy lud izraelski za to, że zawiódł w ciągu swej historii przedstawionej w Biblii, upewnijmy się, iż dostrzegamy nasze własne duchowe i moralne niedostatki!

Jako wyznawcy Chrystusa, ty i ja musimy zważać na to, z jakich powodów nie dajemy posłuchu Słowu Boga i Jego ostrzeżeniom z nieba.

Czy Jego łaskę traktowaliśmy dostatecznie poważnie, by szukać przebaczenia naszej duchowej niedbałości, obojętności i apatii?

Chwalę Cię Panie za to, że wyposażasz swych prawdziwych naśladowców do moralnego życia w niemoralnym świecie. Pomóż mi, Panie czynić każdy dzień wartościowym dla Twego Królestwa.

A.W.Tozer


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger