wtorek, 16 lutego 2021

Mamy tego samego Boga co Mojżesz!

„Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom co my i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz, i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy” (List Jakuba 5:17)

Jest prawdą, że nie jesteśmy jak Jozue, który swą modlitwą zatrzymał słońce na niebie, ani jak Mojżesz, który modlitwą rozdzielił Morze Czerwone, ani jak Eliasz, który modlitwą ściągnął ogień z nieba. Ale mimo to jesteśmy takimi samymi ludźmi, którym Bóg powierzył swoje Słowo i przez swojego Ducha umożliwia jego zwiastowanie – jesteśmy więc takimi ludźmi jak Mojżesz, Jozue, Eliasz i wszyscy inni święci. 

Mamy bowiem to samo Słowo Boże i Ducha, jesteśmy takimi samymi kaznodziejami Boga, sługami w urzędzie, jakimi i oni byli. I choć wspanialsi niż my, nie mieli wyższego, lepszego Boga niż my ani lepszego ciała i krwi niż my. Gdyż byli ludźmi jak my, Bożym stworzeniem, jakimi i my jesteśmy. I Bóg słucha tak samo naszych modlitw, jak i tamtych modlitw. Jesteśmy bowiem członkami jego Kościoła, to znaczy oblubienicą jego umiłowanego Syna, którymi nie może gardzić, gdy szczerze wołają.

Marcin Luter

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger