poniedziałek, 4 stycznia 2021

Co Jezus uczynił ze śmiercią

„A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia." (UBG Hebrajczyków 9:27-28). 

Śmierć Jezusa polegała na poniesieniu grzechów. Jest to samo sedno chrześcijaństwa, sedno Ewangelii oraz sedno wielkiego Bożego dzieła odkupienia, realizowanego w świecie. Kiedy Chrystus umarł, wówczas poniósł grzechy. Nie wziął na Siebie własnych grzechów. Cierpiał za grzechy popełnione przez innych ludzi, aby mogli zostać uwolnieni od grzechów.

Oto odpowiedź na największy problem w twoim życiu, bez względu na to, czy go za taki uznajesz. Oto odpowiedź, jak możemy pojednać się z Bogiem pomimo tego, że jesteśmy grzesznikami. Odpowiedź polega na tym, że śmierć Chrystusa jest ofiarą, która „zgładziła grzechy wielu”.

On podniósł nasze grzechy i zabrał je na krzyż oraz umarł śmiercią, na którą to my zasłużyliśmy. Co to oznacza, jeśli chodzi o moją śmierć? 'Postanowione jest (mi) raz umrzeć'. Oznacza to, że moja śmierć już nie jest karą. Moja śmierć już nie jest karą za grzech. Moje grzechy zostały zabrane. Mój grzech jest 'zgładzony' przez śmierć Chrystusa. Chrystus poniósł karę. Dlaczego zatem umrę? Ponieważ Bóg chce, aby śmierć jeszcze pozostawała na razie na tym świecie, dotycząc nawet Jego dzieci, jako trwałe świadectwo okropności grzechu.

W naszej śmierci nadal ukazują się zewnętrzne efekty grzechu w tym świecie. Lecz śmierć dla dzieci Bożych już nie jest wyrazem gniewu Bożego skierowanego przeciwko nim. Natomiast stała się ona wejściem do zbawienia, a nie potępienia. 

John Piper

Tłumaczenie: Szymon Matusiak

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger