czwartek, 10 grudnia 2020

Wierny mąż

Bycie mężem mojej żony jest największym ziemskim błogosławieństwem w moim życiu. Jesteśmy z Joy małżeństwem od czternastu wspaniałych lat i po prostu nie wyobrażam sobie życia bez niej. Piszę ten artykuł z pewną obawą, ponieważ wiem, że nie jestem doskonały mężem, chociaż pragnę przez całe swoje życie wzrastać jako wierny mąż. Chociaż krótki artykuł na blogu nie wyczerpie tematu, co to znaczy być wiernym mężem, to chciałbym przedstawić do przemyślenia kilka punktów.

Wierny mąż jest uczniem Chrystusa. Przede wszystkim, wierny mąż uczy się od Chrystusa jak kochać swoją żonę, ponieważ wie, jak potraktował go Chrystus. Rozumie, że Chrystus go kocha nie dlatego, że jest dobry, zasługuje na to, czy dlatego, że jest posłuszny lecz tylko dlatego, że wybrał go by go kochać. Serce wiernego męża zostało zdobyte przez miłość Chrystusa i kocha Go dlatego, że On pierwszy go umiłował. Żyje więc pod dowództwem Chrystusa i przestrzega Jego przykazań ponieważ został odkupiony za wielką cenę. Kocha swoją żonę, nie dlatego, że ona na to zasługuje lecz dlatego, że Chrystus kocha go, daje przykład miłości i nakazuje mu kochać żonę.

Wierny mąż  kocha swoją żonę. To może wydawać się oczywiste, ale nie jest. Kochać nasze żony to nie tylko cieszyć się tym, jak one nas kochają. Gdy doradzam narzeczonym pytam „Co kochasz w tej drugiej osobie?” Czasami mężczyzna odpowiada „Kocham to jak ona stawia mnie na pierwszym miejscu.”, ”Kocham to jak się przy niej czuję.” Lub „Kocham to, jak ona wydaje się mnie rozumieć.” Ale kochanie żony to nie jest kochanie tego jak bardzo ona cię kocha. Pewien mąż powiedział: „W końcu zrozumiałem dlaczego jestem szczęśliwy w małżeństwie. Moja żona i ja jesteśmy zakochani we mnie.” Jednak wierny mąż kocha swoją żonę służąc jej i nie domagając się niczego w zamian. Kocha swoją żonę stawiając jej potrzeby na pierwszym miejscu zamiast samolubnie domagać się spełniania swoich potrzeb. Ona nie jest jego służącą ani opiekunką. Ona jest jego miłością. To oznacza, że pracuje on dla niej, nie tylko poza domem, lecz w domu i w ich związku. „Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef.5,25).

Wierny mąż mówi do swojej żony łagodnie i łaskawie. Oznacza to, że nie wykorzystuje słów aby kontrolować żonę dla swoich samolubnych korzyści. Nie rozmawia z nią obcesowo ani nie bagatelizuje jej, by w ten sposób osiągnąć pożądane przez niego traktowanie. Biblia ostrzega „Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem (Prz.12,18). Wierny mąż używa słów by wzmacniać, posilać i podbudować żonę „Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym” (Ef.5,29). To znaczy, że wierni mężowie unikają osądzających, krytycznych lub roszczeniowych słów. Natomiast wybierają słowa miłości, zachęty, akceptacji i łaskawości. „Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie” (Ef.4,32).

Wierny mąż przewodzi swojej żonie służąc jej i okazując przykład Chrystusowego charakteru. Przywództwo męża jest źle rozumiane w pewnych konserwatywnych kręgach chrześcijaństwa. Mężowie nie mają przewodzić żonom mówiąc im co mają robić lub domagając się od nich posłuszeństwa. Biblia nigdzie nie mówi do mężów by wymagali od żon poddania. Mężowie mają raczej przewodzić służąc im i kochając je. Bóg mówi żonom, aby poddawały się swoim mężom, lecz mają to robić dobrowolnie i z serca ponieważ tego chcą a nie dlatego, że ich mężowie tego od nich wymagają. W Marka 10,42-45 Jezus mówi: „Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi władzę. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu.”

Wierny mąż z pokorą naucza żonę o Chrystusie. Gdy żona jest zniechęcona on wskazuje na Jezusa. Stara się ją zachęcić niezmiennymi obietnicami Słowa. Jeśli ona zgrzeszy przeciw niemu, on nie odpowiada grzesząc przeciw niej. Zamiast tego, jest łaskawy i traktuje ją według Ewangelii. Przemawia do niej tak, jak Bóg w Chrystusie przemawia do niego przez Słowo. Gdy widzi godne pochwały cechy swojej żony, oddaje Bogu chwałę za łaskę przejawiającą się w niej. Raduje się razem z żoną z Ewangelii Chrystusa, z tego, że pojednał ich z Bogiem, i że dał im życie wieczne. Przypomina o tym również żonie. Gdy zauważa, że żona odwróciła wzrok od Jezusa, nauczą ją o Jezusie z pokorą i miłością do niej. Zawsze stara się przypominać jej o cudowności i łasce Chrystusa. Przez swoje słowa i przykład, wierny mąż stara się by Chrystus był w centrum ich domu, ku chwale Boga i ku korzyści swojej żony.

Niech Bóg zapewni wierzącym małżeństwom budowanie ich wzajemnej relacji na Panu Jezusie Chrystusie dla Jego chwały i dla ich radości.


Tom Hicks

Źródło: https://founders.org/2016/11/18/a-faithful-husband/

Tłumaczenie: Katarzyna Lewandowska


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger