wtorek, 8 grudnia 2020

Pokonać strach przed śmiercią

Aby pokonać strach przed śmiercią, chrześcijanie powinni szukać solidnego oparcia w siedmiu biblijnych filarach:

1. Bóg sprawuje kontrolę nad wszystkim. On dopuści tylko to, o czym wie, że będzie dla nas najlepsze. Musimy Mu zaufać i czerpać zachętę z Listu do Filipian 4:6-7 i z Dziejów Apostolskich 27:23-25.

2. Jesteśmy na tej Ziemi jedynie pielgrzymami i przechodniami. Naszym prawdziwym domem są Niebiosa. Niektórzy z nas mogą zostać powołani do naszego niebiańskiego domu wcześniej, niż się tego spodziewają. Musimy być gotowi (zob. Hbr 10:32-39).

3. Bóg zawsze wyprowadza dobro ze zła, tak jak czytamy w Liście do Rzymian 8:28. Józef powiedział do swoich braci: „Wy planowaliście zło przeciwko mnie, ale Bóg zmienił je w dobro” (Rdz 50:20).

4. Wróg może skrzywdzić tylko nasze ciała. On nie ma kontroli nad naszym wiecznym przeznaczeniem (Łk 12:4-5). Jezus radził, abyśmy właściwie ustalili nasze priorytety mówiąc: „Nie lękajcie się tych, którzy chociaż są w stanie zabić wasze ciało, to przecież duszy waszej tknąć nie mogą!” Z właściwą bojaźnią natomiast odnoście się do Tego, który zarówno duszę, jak i ciało może skazać na wieczne potępienie (Mt 10:28).

5. Skupmy się na bojaźni Boga i umieraniu dla samych siebie. „Bać się Boga” znaczy wierzyć w Niego, złożyć w Nim całe zaufanie i nienawidzić grzechu. „Bojaźń Boża” to starotestamentowe wyrażenie wiary i zaufania (Dz 5:29; Ga 2:20).

6. „Opuścić ciało” to znaczy stanąć przed obliczem Boga (2 Kor 5:8; 2 Tm 2:11-12)

7. Na tych, którzy pozostaną wierni do śmierci, czeka korona życia (Ap 2:10).

Nik Ripken powiedział: „Strach jest druzgoczący. Strach paraliżuje. Strach sprawia, że ludzie uciekają i ukrywają się. Strach jest jak czarna dziura, która usuwa radość z duszy wierzącego. Strach jest śmiertelnym wrogiem każdego kościoła. Twój strach jest najsilniejszą bronią, której szatan używa przeciw tobie. Przezwyciężenie strachu to twoja najpotężniejsza broń przeciwko niemu”.

Paul Estabrooks


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger