czwartek, 12 listopada 2020

Strategia do walki z pożądliwością cz. 6

E – Raduj się!

W pierwszej części artykułu rozmawialiśmy o tym czym jest pożądliwość. Nasz akronim, który wykorzystamy w strategii do walki z pożądliwością wygląda tak:

A (avoid) – UNIKAJ

N (say NO) – POWIEDZ NIE

T (turn) – ODWRÓĆ SIĘ

H (hold) – ZATRZYMAJ SIĘ

E (enjoy) – RADUJ SIĘ

M (move) – RUSZAJ


Czy jesteś usatysfakcjonowany w Chrystusie? W czasie wakacyjnego wyjazdu miałem okazję odwiedzić społeczność, która podczas uwielbienia śpiewała niesamowitą piosenkę, której słowa brzmiały tak: „Chrystus sam wystarczy mi”. Ale czy naprawdę wierzymy w to, że SAM Chrystus wystarczy nam? Nie tylko w kwestii zapewnienia zbawienia i życia wiecznego, ale także we wszystkich innych sferach naszego życia. Jak będzie wyglądać nasze chrześcijaństwo, gdy odbiorą nam wszystko, za wyjątkiem Chrystusa?

Jednym z powodów dla których wielu ludzi oddaje się pożądliwościom seksualnym jest brak zadowolenia Chrystusem. Kiedy Duch Święty odrodził nasze serca i staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy stworzeni z pragnieniem, aby cenić Chrystusa ponad wszystko: pieniądze, prestiż, rodzinę, karierę, jedzenie i seks. Jeśli cokolwiek odnosi zwycięstwo nad twoją miłością do Pana Jezusa, błagaj Boga o miłosierdzie.

Nasyć nas z rana twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni” (Ps 90:14)

Jeśli jesteś podobny do mnie, to często Chrystus znaczy dla ciebie zbyt mało. Oczywiście, naturalnie zaczynasz się buntować przeciwko takiemu oskarżeniu. Jednak przypatrując się własnym decyzjom bez problemu dostrzeżesz jak jest naprawdę. Często nasz Zbawiciel nie jest dla nas drogocennym skarbem.

Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego – jakbyście jeszcze żyli dla świata – poddajecie się nakazom: Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj; (To wszystko niszczeje przez używanie), według przykazań i nauk ludzkich? Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała” (Kol 2:20-23)

Twoja lista rzeczy, których NIE wolno robić nie pomoże ci w walce z pożądliwością. Chrześcijaństwo nie jest religią moralności. Historia kościoła wyraźnie pokazuje, że ascetyzm ma niewielką wartość. Dopóki nie zaczniesz cenić Chrystusa jako skarbu, który swoją wartością przewyższa wszystko inne, żadne zewnętrzne obostrzenia nie będą skutecznym narzędziem w walce o czystość. Już tutaj musisz zrozumieć, że twoim celem nie jest „czystość”, ale kochanie Boga z całego swojego serca, duszy, umysłu i ze wszystkich swoich sił. Tego nie da się osiągnąć przez wypełnianie zewnętrznych obowiązków.

Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem” (1 P 3:18)

Dlaczego Chrystus cierpiał za nasze grzechy? Aby nas przyprowadzić do Boga. Nie do piekła, ale do Boga. Do wieczności z Bogiem.

Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki” (Ps 16:11)

Pełnia radości przed Jego obliczem” to jest obraz wieczności z Bogiem. Za to Chrystus umarł, żebyśmy mogli tego doświadczyć. Świat ci tego nie da. Żadna pokusa ci tego nie zagwarantuje.

Boże, ty jesteś moim Bogiem, od rana cię szukam; pragnie ciebie moja dusza, tęskni do ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody; Abym widział twoją moc i chwałę tak, jak cię ujrzałem w twojej świątyni; Skoro lepsze jest twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą cię chwaliły; Tak błogosławić cię będę póki żyję, wzniosę swe ręce w imię twoje. Jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza, moje usta będą cię wielbić radosnymi wargami” (Ps 63:1-5)

Kiedy odczuwasz wewnętrzną pustkę, a twoja dusza jest spragniona autentycznego życia, wiedz, że prawdziwe ukojenie znajdziesz tylko w Nim. Dawid mówi, że Boże miłosierdzie lepsze jest niż życie. Psalmista uczy nas, że nasycenie duszy możemy odnaleźć tylko w PANU. To jest cel naszego życia i właśnie dlatego Dawid nazwany był „mężem według Bożego serca”.

Ponownie królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole” (Mt 13:44)

Bóg w swojej łaskawej Opatrzności sprawił, że znalazłeś Skarb. Zbawienie, przejście ze śmierci do nowego życia, jest „sprzedaniem” wszystkiego, aby za wszelką cenę pozyskać Chrystusa. Bez żalu rozstajemy się ze starym życiem i uradowani biegniemy „zakupić” nasz Skarb. Nic nie może się z Nim równać. To jest nasza główna broń do walki z pożądliwością seksualną. Nie lista zakazów, nie wewnętrzna motywacja skupiona na sile woli czy dyscyplinie, ale świadomość, że posiadasz coś tak cennego, że w porównaniu do tego Skarbu wszystko inne wygląda jak odrażające odpady.

Jak możemy zdobyć takie spojrzenie na Chrystusa?

PAN zaś ukazywał się znowu w Szilo. PAN bowiem objawił się Samuelowi w Szilo przez słowo PANA” (1 Sm 3:21). Przez słowo PANA. Nie potrzebujesz specjalnego objawienia w swojej sypialni. Musisz skupić się na Słowie Boga.

Nasyć nas z rana twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni” (Ps 90:14). To jest klucz do chodzenia w świętości, w wolności od żądzy, od pornografii.

Kultywowanie radości w Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym jest czymś niezbędnym do walki z pożądliwością. To klucz do wszystkiego. To zawsze jest sprawa serca. Dopomóż nam Panie Jezu Chryste, aby serca nasze umiłowały Cię ponad wszystko.

Będę cię wysławiał, PANIE, całym mym sercem; będę opowiadał o wszystkich twoich cudach. Będę się cieszył i radował tobą, będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy!” (Ps 9:1-2)

Zobacz także:

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger