wtorek, 24 listopada 2020

Rozwód i ponowne małżeństwo

W 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan Jezus stwierdza, że Bóg ustanowił instytucję małżeństwa i zarządził, że w każdym małżeństwie następuje zjednoczenie męża i żony na całe życie. Rozwód niszczy małżeństwo i w ten sposób rozpada się związek, który został ustanowiony przez samego Boga (Mk 10:9). „Nienawidzę rozwodów” – mówi Pan (Mal 2:16).

Nauczanie Pana Jezusa o rozwodzie jest jasne. Ograniczył on jego możliwość, a także zabraniał ponownego małżeństwa tym, którzy rozwiedli się z niewłaściwych powodów, nazywając takie ponowne związki cudzołożnymi: „Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży” (Mt 5:32). Słowo „nierząd” w tym wersecie to greckie porneia (wszeteczeństwo), które obejmuje wszystkie rodzaje rażącej niemoralności seksualnej.

Stary Testament zawierał kilka przepisów regulujących ponowne małżeństwa osób rozwiedzionych (Kpł 21:11,14; Pwt 24:1-4). Rabini przyjęli te prawa i rozszerzyli je, umożliwiając rozwód z praktycznie dowolnego powodu. Zgodnie z prawem rabinicznym, jeśli żona w jakikolwiek sposób nie spodobała się swojemu mężowi, ten miał prawo ją oddalić. Pan Jezus stwierdził, że to nigdy jednak nie było celem Prawa Mojżesza. W rzeczywistości Pan Jezus nauczał o rozwodzie, aby wykazać fałszywość nauczania rabinicznego. Co więcej, surowo sprzeciwiał się rozwodom, w taki sposób, że kiedy skończył nauczanie, to Jego uczniowie doszli do wnioski, że lepiej się nie żenić! (Mt 19:10)

W Piśmie Świętym wyraźnie widzimy, że Bóg nienawidzi rozwodów.

Niemniej jednak istnieją dwa przypadki, w których Pismo uczy, że Bóg pozwala rozwiedzionym ludziom na ponowny związek małżeński.

Pierwszy, „Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – z wyjątkiem przypadku nierządu – i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży” (Mt 19:9). Ten wyjątek nasz Pan podaje z powodu „zatwardziałości waszego serca” (Mt 19:8). Najwyraźniej Pan Jezus traktuje rozwód jako ostateczność.

Apostoł Paweł podaje jeszcze jeden powód rozwodu: jeśli niewierzący małżonek porzuci wierzącego, to osoba wierząca nie jest wtedy związana (1 Kor 7:14). Opuszczony małżonek może wstąpić w kolejny związek małżeński.

Musimy podkreślić, że oprócz tych dwóch szczególnych przypadków, rozwód nie jest usankcjonowany w Piśmie Świętym.

John MacArthur

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger