poniedziałek, 1 czerwca 2020

Prawo Boże w życiu chrześcijanina

Na pewnym etapie życia większość chrześcijan zmagało się z pytaniem, w jaki sposób prawo Starego Testamentu odnosi się do mojego życia? Czy prawo Starego Testamentu ma jakiekolwiek znaczenie dla ludu Bożego żyjącego w nowym przymierzu? Czy jesteśmy nim związani w jakiś sposób?

Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ herezja antynomianizmu (w sensie teologicznym, antynomianizm jest poglądem, który zakłada, że nie istnieje żadne prawo moralne według którego Bóg oczekuje, że będą żyli chrześcijanie) staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem wśród osób deklarujących się jako chrześcijanie.

Reformatorzy, którzy na nowo „odkryli” łaskę Bożą, w żadnym przypadku nie odrzucili Prawa Bożego. Jan Kalwin zaproponował tzw. „Potrójne wykorzystanie prawa”, aby pokazać jego zasadniczy wpływ na życie ludu Bożego.

Pierwszym celem jest zwierciadło. Prawo Boże doskonale odzwierciedla Bożą sprawiedliwość. Mówi nam wiele o tym, kim i jaki jest Bóg. Prawo również wskazuje na ludzką grzeszność. To Augustyn powiedział, że prawo nakazuje nam, abyśmy po próbie uczynienia tego, czego od nas wymaga, odczuli własną słabość i przez to mogli nauczyć się błagać o łaskę. Prawo podkreśla naszą słabość, abyśmy mogli szukać zbawienia w Chrystusie. Działa jako nauczyciel prowadzący nas do Zbawiciela.

Drugim celem prawa jest ograniczenie zła. Prawo samo w sobie nie może zmienić ludzkich serc. Może jednak służyć ochronie przed złymi ludźmi. Kalwin mówił, że celem prawa jest spowodowanie lęku przed karą i powstrzymanie tych, którzy nie szanują prawości.

Trzecim celem prawa jest ukazaniem nam tego, co podoba się Bogu. Jako narodzone na nowo dzieci Boże, prawo daje nam zrozumienie tego, co podoba się naszemu Ojcu, któremu chcemy służyć. Chrześcijanin rozkoszuje się prawem tak samo jak swoim Bogiem (J 14:15).

Jest to najwyższa funkcja prawa: służy Bożemu ludowi jako narzędzie oddawania Mu czci i chwały.

Studiując Prawo Boże uczymy się tego co podoba się Bogu i tego co jest Jego obrazą. Prawo moralne objawione w Piśmie Świętym jest zawsze obowiązujące.

Jesteśmy usprawiedliwieni nie dlatego, że jesteśmy posłuszni prawu, ale po to, abyśmy mogli mu być posłuszni. Kochać Chrystusa to przestrzegać Jego przykazań. Kochać Boga to przestrzegać Jego prawa.

Biblijne fragmenty do refleksji:

Psalm 19: 7-11;
Psalm 119: 9-16;
Rzymian 7: 7-25;
Rzymian 8: 3-4
1 Koryntian 7:19
Galacjan 3:24

Opr. na podstawie tekstu R.C. Sproula
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger