piątek, 26 czerwca 2020

Kim są 144 000 z Księgi Objawienia 7:4?

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela” (Obj 7:4)

Wielu szczerych chrześcijan rozumie fragment z Objawienia Jana 7:4 w ten sposób: kościół został pochwycony przed wielkim uciskiem. W czasie gdy kościół zniknął, reszta 144 000 etnicznych Żydów zostaje zbawiona (po 12 tysięcy z każdego pokolenia). Ci nawróceni Żydzi ewangelizują pogan, którzy następnie tworzą wielki tłum w wersecie 9. Jest to jedna z bardzo powszechnych interpretacji Objawienia 7:4. Wielu pobożnych ludzi ma takie zrozumienie. Pozwól, że wyjaśnię, dlaczego rozumiem ten fragment inaczej.

144 000 tysiące nie są etniczną żydowską resztką, a już na pewno nie są namaszczoną klasą świętych, którzy zostali Świadkami Jehowy przed 1935 roku. Te 144 000 tysiące reprezentuje całą społeczność odkupionych ludzi. Pozwól, że przedstawię kilka powodów uzasadniających takie stwierdzenie.

Po pierwsze, w rozdziale 13 czytamy, że szatan pieczętuje swoich naśladowców, a więc czymś sensownym jest to, że Bóg również zapieczętuje swój lud, nie tylko Żydów.

Po drugie, obraz pieczętowania pochodzi z Ezechiela 9, gdzie pieczęć na czole wyróżnia dwie grupy ludzi: bałwochwalców i nie-bałwochwalców. Wydawać się może, że opieczętowanie 144 000 tysięcy czyni podobne rozróżnienie między tymi, którzy czczą Boga, a tymi którzy tego nie robią i poddają się zwierzchnictwu szatana.

Po trzecie, tłum 144 000 tysięcy nazwany jest sługami Boga naszego (Obj 7:3). Nie ma żadnego powodu, aby ograniczać liczbę sług do 144 000 tysięcy. Jeśli jesteś sługą Boga żywego, jesteś jednym z tych 144 000 tysięcy wymienionych tutaj. W Objawieniu wyrażenie „sługi Boga” odnosi się zawsze do wszystkich odkupionych ludzi Boga, a nie tylko etnicznej resztki żydowskiej (zob. 1:1, 2:20, 19:2, 19:5, 22:3).

Po czwarte, owe 144 000 tysiące wspomniane są dalej w rozdziale 14 jako ci, którzy zostali „odkupieni z ziemi” i jako ci którzy zostali „wykupieni spośród ludzi”. Jest to wskazanie na ludzi z każdego języka. 144 000 to symboliczna liczba odkupionych ludzi, a nie tylko Żydów. Poza tym, jeśli liczba ta nie jest symboliczna to co mamy zrobić z Objawieniem 14:4, które opisuje 144 000 jako tych, którzy „nie skalali się z kobietami”? Czy naprawdę mamy myśleć, że ta liczba odnosi się do wybranej grupy żyjących w celibacie żydowskich mężczyzn? Bardziej sensowne wydaje się uświadomienie, że 144 000 to symboliczna liczba, która określa ludzi żyjących w czystości moralnej i oddzielonych dla duchowej bitwy.

Po piąte, liczby 144 000 tysięcy nie należy przyjmować dosłownie. To 12x12x1000 (12 reprezentuje dwanaście plemion Izraela i 12 apostołów Baranka) a 1000 odnosi się do liczby sugerującej wielki tłum. 144 000 oznacza cały Boży lud w ramach starego i nowego przymierza.

Spójrz na listę plemion. W Biblii jest kilkanaście różnych ustawień dwunastu plemion. Ten jest wyjątkowy wśród wszystkich. Juda jest wymieniony jako pierwszy ponieważ Pan Jezus pochodził z plemienia Judy. Na liście znajduje się 12 synów Jakuba, w tym Lewi który zwykle nie był brany pod uwagę gdyż nie dziedziczył ziemi. Manasses, syn Józefa znajduje się na liście w miejscu plemienia Dana. Dlaczego nie Dan? Dan został pominięty, aby wskazać na czystość odkupionego kościoła. Od wczesnej historii Izraela, Dan był centrum bałwochwalstwa w Królestwie (Sędziów 18:30-31). W dniach podzielonego królestwa, Dan był jednym z dwóch centrum bałwochwalstwa (1 Krl 12:28-30). W niektórych pismach żydowskich znajdują się zapisy, że Żydzi byli przekonani, że antychryst będzie pochodził z plemienia Dana (na podstawie Księgi Rodzaju 49:17). Najważniejsze jest to, że liczba 144 000 tysięcy przedstawia całość czystych i odkupionych sług Bożych z całego świata.

Oprac. na podstawie tekstu Kevina DeYounga

Bardziej szczegółowa analiza ukaże się wraz z publikacją tekstów dotyczących Księgi Objawienia Jana aktualnie będących w przygotowaniu.
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger