środa, 27 maja 2020

Temat cierpienia – przegląd nauki biblijnej

Poniższy przegląd biblijny jest oparty na książce „Joni” napisanej przez Joni Eareckson Tada.

Biblijne zasady związane z cierpieniem. Po każdej zasadzie umieszczono litery wskazujące na to, do kogo się ona stosuje: O – ogólnie; W – wierzący; N – niewierzący.

1. Cierpienie nie zawsze spowodowane jest grzechem, nie zawsze też świadczy o braku duchowości ( 1 Kor 4:9-14; J 9:1-3; 2 Kor 11:22-31). O

2. Źródło cierpienia wiąże się z grzechem, złem i przekleństwem Boga (1 M 3:14-19; 2 Kor 15:51-55; Rz 8:20-23). O

3. Usunięcie cierpienia wiąże się z odkupieniem (1 M 3:21- porównaj kontekst poprzedzający ten werset) i ostatecznym zwycięstwem sprawiedliwości (2 P 3:5-7.10; Obj 21:1.4, 22:2-3). O

4. Cierpienie i zło mają miejsce w szerszym kontekście Bożej opieki (1 M 50:20; Job 1:12, 2:6). Nie jest to zły los czy niepowodzenie. O

5. Cierpienie może być negatywne lub pozytywne w zależności od reakcji człowieka (1 M 50:20; Ks. Joba). Szatan chce odsunąć nas na bok (1 P 5:8-9); Bóg chce, aby cierpienie nas wzmocniło (Ks. Joba). O

6. Na cierpienia należy oczekiwać rozumiejąc je w świetle charakteru Boga (1 P 4:19; Job 23:10,13-14; 1 Kor 10:13; Iz 55:9; Prz 11:5), aby nie ulec rozpaczy (2 Kor 4:8; Rz 8:28-32). O

7. Cierpienie wskazuje na czułe miejsca naszego obecnego stanu i potrzebę odkupienia (2 Kor 5:1-5; Flp 3:21). Pokazuje to, że największą potrzebą człowieka nie jest tylko zbawienie ciała, ale i duszy, która żyje poza grobem (1 P 1:6.9.24). O

8. Cierpienie sprawdza to, w czym leży nasza prawdziwa nadzieja (1 P 1:6.13) i objawia zamiar naszych serc (Job 2:9; Ps 11:5, 17:1-5), ponieważ skłania nas do zastanowienia nad prawdziwym sensem życia. O

9. Cierpienie służy do zwiększenia naszej świadomości o podtrzymującej mocy Bożej i tego, komu zawdzięczamy to, że trwamy (Ps 68:20; 2 Kor 12:9-10); przyciąga nas bliżej do Niego (Job 23:5.7.10) ponieważ On troszczy się o nas (1 P 5:7). O

10. Bóg używa cierpienia, aby mieć chwałę od ludzi zarówno dobrych jak i złych (1 P 1:6,7; J 9:1-3, 11:4; Obj 11:13). O

11. Bóg używa cierpienia, aby nas oczyścić, udoskonalić, wzmocnić i zachować od upadku (Ps 66:8,9; Hbr 2:10, 12:10). W

12. Cierpienie pozwala na to, aby w naszym śmiertelnym ciele objawiło się życie Chrystusa (2 Kor 4:7-11), doprowadzając nas do bankructwa, a następnie do polegania na Bogu (2 Kor 12:9; Ps 14:6). W

13. Cierpienie uczy nas pokory (2 Kor 12:7) przekazując nam umysł Chrystusowy (Fil 2:1-11), gdyż Bogu bardziej zależy na charakterze niż wygodzie (Rz 5:3.4; Hbr 12:10,11). Stąd największym dobrem życia chrześcijańskiego nie jest brak bólu, lecz podobieństwo do Chrystusa (2 Kor 4:8-10; Rz 8:28-29). W

14. Cierpienie może być oczyszczeniem przez Boga grzechu i buntu (Ps 107:17; Iz 24:5,6; Dz 5:1-11; 1 Kor 11:29-30). O

15. Dobrowolne cierpienie jest sposobem okazania miłości Bożej (2 Kor 8:1.2.9). W

16. Człowiek uczy się z cierpienia posłuszeństwa i samodyscypliny (Hbr 5:8) wraz z cierpliwością (Rz 5:1-5) i oczyszczeniem (Jk 1:2-8; Prz 17:3); cierpienie upodabnia nas do Jego śmierci (Fil 3:10; 2:1-11). W

17. Cierpienie może być spowodowane tym, że zawiedliśmy lub nie użyliśmy według mądrości danych nam przez Boga środków (Rz 19:16; 13:20, 11:24, 22:3, 27:12; Job 21). O

18. Tymczasowe cierpienie może być spowodowane zaniedbaniem osób stojących nad nami (4 M 14:31-33), ale ostatecznie odpowiadamy indywidualnie (Ez 18:10 i szeroki kontekst). O

19. Cierpienie czy ból są wskaźnikiem lub odstraszeniem od ciągłego krzywdzenia ciała (Ps 139). O

20. Cierpienie jest częścią walki sprawiedliwości z grzechem (Hbr 12:4-13) i złymi ludźmi (Ps 27:12 i 37:14.15; 1 P 2:18; 2 Tm 3:1-13; Hbr 11:36-40).

21. Szatan używa cierpienia aby rzucić oszczerstwo na charakter Boga i Jego świętych (Job 1:2). O

22. Cierpienie służy jako wstępne ostrzeżenie przed sądem oczekującym niewierzących (Łk 16; Obj 20:10-15; 2 Krl 15:5). N

23. Szatan używa cierpienia jako przeszkody w ewangelizowaniu (Ef 6:16-20; 2 Tm 4:1-8.15-17; 2 Kor 4:7-18).

24. Wytrzymanie cierpienia zostało podane jako powód nagrody (2 Kor 4:17; 2 Tm 2:12). W

25. Cierpienie pokazuje całkowite oddanie Chrystusowi, jakiego potrzebujemy we wszystkim, co robimy lub mówimy (2 Kor 4) i wskazuje na potrzebę podtrzymującej nas łaski Bożej. W

26. Cierpienie zmusza do wspólnoty i wykorzystania naszych darów dla wspólnego dobra (1 P 4:12; 1 Kor 12; Fil 4:12-15). W

27. Cierpienie wskazuje, że prawdziwa wiara przeżyje zarówno nieszczęście jak i powodzenie (Job 42:7-17). W

28. Cierpienie uczy nas, że podtrzymanie naszego życia nie zależy całkowicie od naszego fizycznego życia, ale od działania Boga w sercu (Ps 27). W

29. Cierpienie łączy chrześcijan razem we wspólnym celu (Obj 1:9). W

30. Cierpienie daje zdolność rozróżniania i poznania – uczy nas Jego praw (Ps 119:66-71). W

31. Przez cierpienie Bóg może uformować skruszonego i zgnębionego ducha, jakiego pragnie (Ps 51:18.19; 32). O

32. Cierpienie skłania nas do okiełznania naszych umysłów przez to że zmusza nas do położenia naszej nadziei w łasce, która objawi się przy objawieniu Jezusa Chrystusa (1 P 1:6.13, 2:5). O

33. Cierpienie może zostać użyte jako czynnik unieważniający zamysły narodów i ich plany (Obj 17:18; Ps 33:10). N

34. Bóg używa cierpienia, aby nas upokorzyć, aby mógł nas we właściwym czasie wywyższyć (1 P 5:6.7 i szeroki kontekst). W

35. Cierpienie uczy nas liczyć nasze dni, abyśmy mogli dać Bogu mądre serce (Ps 90:7-12). W

36. Ponieważ sąd ostateczny jeszcze się nie dopełnił aktualne cierpienie musi być traktowane jako niezbędna część tego życia (1 P 5:10; Fil 3:20.21). O

37. Cierpienie jako dopełnienie zła będzie zapłatą dla niewierzących za ich bunt (2 P 2:13, 3:7). Dlatego cierpienie służy jako ostrzeżenie dla bezbożnych. N

38. Cierpienie jest cenne dla pobożności, gdy idzie w parze z zadowoleniem (1 Tm 6:6). W

39. Cierpienie jest czasem konieczne do tego, aby pozyskać zagubionych (2 Tm 2:8-10 i 4:5.6; 2 Kor 1:1-11). W

40. Cierpienia sprawiedliwych wzmacniają i pozwalają człowiekowi pocieszać tych, którzy są słabi lub cierpią (Fil 1:12-14.20, 2:17; 2 Kor 1:3-11; Hbr 2:18).

41. Cierpienie jest tylko tymczasowe i w świetle swego chwilowego utrapienia jest niczym w porównaniu z doniosłością poznania Chrystusa (Fil 3:8). W

42. Ponieważ sprawiedliwość nie wyzwala nas z cierpienia, powinno to uczyć nas, że toczy się walka na dużo wyższej płaszczyźnie i dopóki się nie skończy, cierpienie będzie mogło istnieć nadal (zob. Job). O

43. Bóg pragnie prawdy w naszym najgłębszym wnętrzu i robi to między innymi przez cierpienie (Ps 51:8, Ps 119:17). W

44. Sprawiedliwość za cierpienie znajdziemy w przyszłym życiu (Ps 58:11-12; Łk 16:19-31; 1P 10:13). W

45. Cierpieniu zawsze towarzyszy większe źródło łaski (2 Tm 1:7-8 i 4:16-18; 1 P 4:14; 2 P 1:3; 1 Kor 10:13). W

46. Cierpienie może prowadzić do opamiętania się z grzechu (Ps 32; 2 Kor 7:5-11). O

47. Cierpienie uczy nas ludzi, że jesteśmy krusi i słabi, zależni w naszej nadziei od kogoś większego (Ps 14:6 i 11:1). O

48. Cierpienie sprawiedliwych (pomsta) będzie głównym powodem sądu bezbożnych (Ps 12:6; Obj 6:9-11). N

49. Cierpienie uczy nas dziękować w czasach smutku (2 Kor 1:11). W

50. Cierpienie powiększa wiarę (1 M 22; Ps 46:11; Jr 29:11). W

51. Cierpienie pozwala Bogu objawić Swą troskę (Ps 56:9). W

52. Cierpienie rozszerza naszą nadzieję (Job 13:14-15). W

53. Kiedy cierpienie wydaje się nie mieć sensu w sferze fizycznej, ma na pewno sens w sferze duchowej (Job 1-3). O

54. C.S. Lewis „Bóg szepce w naszych przyjemnościach, ale krzyczy w naszym bólu”. N

55. Kiedy nie ma odpowiedzi na cierpienie, nie znaczy to, że Bóg zapomniał, ale że rozwiązanie nadejdzie w przyszłym życiu (Ps 9:13.19). O

56. Cierpienie nie jest powodem do wstydu (2 Tm 1:12). W
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger