środa, 19 lutego 2020

Brak modlitwy = duchowa śmierć

„I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie; Ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie” (Obj 12:7-8)

Walka pomiędzy Michałem i jego aniołami a szatanem i jego demonami, która toczyła się w niebie, zakończyła się zwycięstwem wojsk niebiański. Co dalej stało się z szatanem i jego zastępami?

„I rozgniewał się smok na kobietę, i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa” (Obj 12:17)

Dziś szatan i cała jego przeklęta horda walczy z chrześcijanami. Front batalii się zmienił. To ziemia jest kosmicznym centrum odwiecznej wojny dobra ze złem. To dlatego Paweł wzywa: „Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się” (Ef 6:11-13).

Niezależnie od poziomu świadomości tego konfliktu, jesteś jego uczestnikiem. Czy doświadczasz realności diabelskiej opozycji w swoim życiu? Prawdziwej walki? W jaki sposób wpływa to na twoje życie modlitewne?

Im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej jestem świadomy, że modlitwa jest jedyną drogą do przetrwania.

J.C. Ryle powiedział, że poczucie, że gdzieś blisko nas jest ciągle niewidzialny duchowy wróg, trudzący się dniem i nocą, by skierować nas na drogę zagłady, mogłoby zniszczyć każdy cień nadziei, gdybyśmy nie mieli Przyjaciela i Obrońcy. Ale ten właśnie Obrońca ustanowił konkretne środki łaski za pomocą, których przychodzi ocalenie. Jednym z nich jest modlitwa.

1. Czytaj Biblię
Zapoznaj się z wolą Boga objawioną w Piśmie. Czytaj o Bogu, który objawił się na kartach Pisma Świętego. Studiuj modlitwy, które zawarte są w Piśmie. Rozmyślaj nad nimi. Nie po to, aby je bezmyślnie powtarzać, ale aby rozwinąć w sobie umysł Chrystusa. Naucz się myśleć myślami Boga. Odnawiaj swój umysł.

2. Odpocznij w Bożej suwerenności, a potem módl się i módl się!
Bóg jest absolutnie suwerenny nad wszystkim. Zawsze. On dokonuje wszystkiego „według postanowienia rady swojej woli” (Ef 1:11). Wiem, że Bóg ustanowił wszystko przed założeniem świata, a jednocześnie wiem, że nie mam bo nie proszę (Jk 4:2). I nie potrafię tego wyjaśnić. Mamy być posłuszni prostej prawdzie: Bóg jest suwerennym PANEM, który nakazał nam się modlić.

Pamiętacie jak Jakub zmagał się z Bogiem przed spotkaniem z Ezawem? „Nie puszczę cię dopóki mi nie pobłogosławisz”. W jakiś sposób, nasz Bóg rozkoszuje się tym rodzajem wiary. Znajduje radość zmagając się ze swoim ludem.

3. Sekretna modlitwa
Wielu z nas nie ma sekretnego miejsca do którego udaje się na modlitwę. Jednak nie istnieje inny sposób, aby nauczyć się życia w obecności Boga, jeśli nie spędzamy dużo czasu w miejscu sekretnej modlitwy. To jest klucz do wszystkiego. Jest to najprostsza, a jednocześnie najtrudniejsza droga.

4. Priorytet modlitwy
Nasz Pan pomimo ogromu swojej służby, uciekał od zgiełku, aby oddać się modlitwie.

Jeśli modlisz się tylko przed posiłkiem, nie oczekuję od ciebie, że poświęcisz dzisiejszą noc na modlitwę. Ale naucz się wycofywania. Początkowo na 5 minut. Wykorzystuj czas. Kiedy przechodzisz z jednego miejsca na drugie, poświęć ten czas na modlitwę. Wróciłeś wcześniej do domu? Stoisz w korku? Oddaj ten czas modlitwie. Wykształć w sobie nawyk ciągłego mówienia do Boga. Uchwyć się tych krótkich chwil. Nie trać ich. Nie pozwalaj sobie na bezmyślnie trwonienie czasu.

Wszyscy ludzie, którzy odnieśli sukces w tym świecie bardzo dobrze znają wartość czasu. Wykorzystują każde 5 minut, które niespodziewanie pojawiło się w ich harmonogramie. Na koniec dnia okazuje się, że zyskali dwie dodatkowe godziny, które inni po prostu stracili na bezmyślne przeglądanie Facebooka, Instagrama czy cokolwiek innego.

A więc, po prostu mów do Niego. Idź na spacer i mów do Niego. Mów o wszystkim. Trwaj w społeczności z Nim. Naucz się chodzić ze swoim Panem. Zacznij praktykować drobne zmiany, a po niedługim czasie okaże się, że trwasz stale w obecności Boga.

5. Przygotuj się na wysiłek
Modlitwa jest pracą, którą trzeba wykonać. Czasami kiedy ludzie mówią o modlitwie wypowiadają się w sposób bardzo sentymentalny. Używając epickich sformułowań mówią o modlitwie, która przychodzi w sposób lekki i naturalny. Oczywiście, modlitwa jest rozmową dziecka ze swoim Ojcem, ale jednocześnie to trudna praca. Jest to jeden z wielu cudownych paradoksów, które znajdziemy w Biblii. W modlitwie walczysz z królestwem szatana. W modlitwie walczysz o zbawienie ludzi, którzy umierają bez Ewangelii. To nie nowy program misyjny rozwiąże ludzi żyjących w duchowej niewoli. To nie nowy program uczniowski albo szkoła sprawi, że ludzie zaczną żyć w bojaźni przed Panem. Są mury, które mogą runąć tylko dzięki modlitwie.

6. Szacunek
Stare Przymierze, a w szczególności wszystkie zasady związane ze służbą w świątyni Bożej miały nas czegoś nauczyć. Były materialnym przedstawieniem duchowej rzeczywistości. Dlatego musimy być bardzo ostrożni kiedy przychodzimy do Boga.

Paul Washer powiedział: „Młodzi ludzie, jest dzisiaj pewna nonszalancja z jaką przychodzie do Boga, do swojego „Tatusia”, która mówi mi o tym, że nie spędzacie wiele czasu na swoich kolanach. Że nie spędzacie dużo czasu w Piśmie. Wchodźcie w obecność Boga z wielką starannością, nie ponieważ w Nim jest coś złego, niewłaściwego, ale z powodu tego Kim On jest”.

Pamiętacie kiedy Jezus zabronił demonom mówić kim On jest. Nie było tak tylko z powodu tego, że nie chciał, aby Go ujawniły, ale z powodu tego, że one nie miały żadnego prawa, aby używać Jego świętego imienia.
Uważaj na swój język kiedy przychodzisz przed Boże oblicze. Bądź staranny, uważny.

7. Módl się nieustannie
W każdych okolicznościach módl się. Nie polegaj na swojej kreatywności, oczytaniu, wiedzy biblijnej itd. Nie idź nigdzie bez modlitwy. Najlepszym przygotowaniem Bożego pracownika jest modlitwa.

Kiedy ktoś prosi cię o rozmowę, poradę, kiedy musisz odpisać na maila, co powinieneś na początku zrobić? Zanim w ogóle pomyślisz nad odpowiedzią powinieneś otworzyć swoje serce przed Bogiem. Ta osoba nie potrzebuje twoich frazesów ani ludzkiej mądrości, ale żywego Boga.

8. Życie modlitewne musi być zbudowane na biblijnej wiedzy o Bogu
Jeśli chcesz modlić się we właściwy sposób, musisz znać Boga. A do tego poznania prowadzi tylko jedna droga: Słowo Boże.

Chrześcijaństwo jest czymś większym niż doktryna, ale nigdy nie jest niczym mniejszym. Jest relacją z Bogiem, a ona jest oparta na Bożym Słowie. Dlatego twoje życie modlitewne musi być zbudowane na biblijnym zrozumieniu Boga.

9. Wytrwałość
Nie trać serca. Maraton każdy może zacząć, ale niewielu go ukończy. Istotą życia chrześcijańskiego jest wytrwałość. Musisz żyć w świętej odwadze i zaufaniu. Nie poddawaj się, nawet jeśli nie widzisz Bożej odpowiedzi. Idź dalej.
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger