czwartek, 5 września 2019

Znaj swoją doktrynę!

„Doktryna dzieli”; „Bóg bardziej troszczy się o nasze uczynki a nie wyznania wiary”; „Doktryna dzieli, a miłość buduje”. Czy to prawda? Czy doktryna powinna skłonić swoje kolana przed prymatem miłości? I czy naprawdę biblijna miłość wyklucza doktrynę?

Biblia ma wiele do powiedzenia o doktrynie. W rzeczywistości nie możemy nazywać się naśladowcami Chrystusa jeśli nie wiemy w co dokładnie wierzymy, nie trzymali się naszego wyznania wiary i nie potrafili go bronić. Oczywiście, że chrześcijaństwo jest czymś więcej niż umysłowym poznaniem doktryny. Jednakże odrzucenie tego aspektu wiary pozbawia ją prawdziwej treści.

Wielu mężczyzn, którzy twierdzą, że kochają Biblię ma tylko niewielką znajomość doktryny. Nie mają świadomości, że otrzymali w depozyt ewangelię i są zobowiązani ją chronić. Wielu, którzy zostali wezwani do prowadzenia swoich domów w biblijny sposób, w wolnym czasie oddaje się lenistwu i niedbałości. Siedzenie przed telewizorem albo oddawanie się innym rozrywkom brzmi znaczniej atrakcyjniej aniżeli ciężka praca nad Pismem Świętym.

Doktryna
Słowo „doktryna” po prostu odnosi się do tego, czego Biblia naucza na dany temat. Przykładowo w Piśmie znajdziesz doktrynę o Biblii, która wyjaśnia czym jest Słowo Boże, doktrynę o Bogu, która mówi nam kim jest Bóg, o Jego charakterze i dziełach, doktrynę zbawienia, która mówi nam w jaki sposób człowiek może uciec przed Bożym gniewem.

Biblia dzieli doktrynę na dwie kategorie: prawdę i kłamstwo. Zdrowa doktryna pochodzi z Bożego umysłu, jest zgodna ze Słowem Bożym i pożyteczna dla Bożego ludu. Fałszywa doktryna nie pochodzi od Boga, nie jest zgodna z Pismem i szkodzi Kościołowi. Jesteśmy odpowiedzialni za odrzucenie takiej doktryny oraz oddzielenie od ludzi, którzy ją promują. Chociaż to pastorzy i nauczyciele powinni w sposób szczególny poświęcić się obronie doktryny, to jednak jest to również obowiązek wszystkich chrześcijan. Dlaczego? Ponieważ posłuszne życie z Bogiem jest nierozłącznie związane z prawdziwą wiarą. Ci którzy lepiej Go znają są w stanie Mu lepiej służyć. Bardzo często jest również i tak, że ludzie którzy mają prawdziwą znajomość Boga, okazują Mu również większe posłuszeństwo.

Więcej niż fakty
Doktryna zawiera informacje. Jednak nie są to zimne fakty nagromadzone w pogardliwych umysłach celem wykorzystywania ich jako atutów w teologicznych dywagacjach. Raczej są to życiodajne prawdy, które motywują do wiernego życia. Teologia gromadzi i porządkuje fakty, aby można było w sposób staranny dążyć do dojrzałej miłości i posłuszeństwa wobec Boga.

Poznanie faktów dotyczących wiary chrześcijańskiej pozwala nam na zdobycie wiedzy, która w lepszy sposób daje nam właściwe zrozumienie naszego Stwórcy.
Kiedy lepiej zrozumiesz charakter Boga, wtedy lepiej zrozumiesz Jego działanie. Wkraczasz w doktrynę. Bóg daje nam informacje abyśmy mogli bardziej Go kochać, poznawać i ufać Mu. Fakty o Nim pogłębiają twoją relację z Nim i zmieniają życie. Doktryna nie tylko wyposaża cię w informacje, ale również wypełnia twoje serce i reformuje życie.

Doktryna wyposaża cię do życia, które jest miłe Bogu.

Tylko mąż, który ma głęboką wiedzę na temat dzieła Jezusa Chrystusa, będzie dobrze wyposażony, aby miłować swoją żonę (Ef 5:25). Jak może kochać miłością Chrystusową, skoro nie wie nic na temat Jego miłości? Jedynie ojciec, który studiował doktrynę może być posłuszny słowom zawartym w Liście do Efezjan 6:4. Jak może uczyć dzieci skoro sam się nie uczy? Tylko człowiek, który zna swoją doktrynę może być starszym w kościele: „Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają” (Tt 1:9).

Tylko wierzący, który zna treść swojej wiary jest w stanie podjąć o nią walkę zgodnie ze słowem Judy 1:3. Jak możesz być skutecznym chrześcijaninem, jeśli nie potrafisz odróżnić dobrej nauki od fałszywej?

Czy znasz swoją doktrynę? Czy znasz przynajmniej podstawowe fakty dotyczące wiary chrześcijańskiej? Nie masz żadnego usprawiedliwienia dla swojej ignorancji.

Znać doktrynę oznacza rozumieć i żyć treścią wiary chrześcijańskiej. Nie możesz dobrze biec jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz. Twoja wierność Bogu zależy od twojej znajomości Jego Osoby. Chrześcijaninie, aby biec zwycięsko, musisz znać swoją doktrynę.

Opracowano na podstawie tekstu Tima Challies'a

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger