środa, 28 sierpnia 2019

Czy posiadasz zbawczą wiarę?

Konieczne składniki prawdziwej, zbawiającej wiary. Skupiaj się na tych głównych składniach, zadając sobie następujące pytania:

  • Czy jestem zupełnie przekonany o mojej grzeszności oraz martwocie i niedoli mojej natury i mojego stanu, w oderwaniu od Chrystusa?
  • Czy porzuciłem wszelką nadzieję, że mogę kiedykolwiek osiągnąć jakąś sprawiedliwość, świętość czy prawdziwe szczęście, pozostając w stanie mojej grzeszności?
  • Czy moje oczy zrozumienia zostały oświecone tak, że teraz widzę, jak cudowny jest Chrystus?
  • Czy uznaję Chrystusa i Jego łaskę za coś, co jedynie i prawdziwie jest mi potrzebne ku mojemu zbawieniu?
  • Czy cieszę się Chrystusem bardziej niż czymkolwiek innym?
  • Czy pragnę Chrystusa z całego serca, jako mojego jedynego szczęścia – bez względu na to, co mógłbym wycierpieć ze względu na Niego?
  • Czy pragnę z całego serca być uwolnionym od mocy i praktyki grzechu, jak również od gniewu Bożego i cierpień piekła?
  • Czy moje serce przychodzi do Chrystusa i chwyta się Go ku zbawieniu, ufając tylko Jemu?
  • Czy staram się ufać Mu z przekonaniem, choć mam lęki i wątpliwości, które mnie stale prześladują?
Możesz stwierdzić, że masz tylko ziarno wiary tak małe, jak ziarnko gorczycy. Możesz także stwierdzić, że nadal w twej duszy jest dużo niewiary i grzechu. Jeśli jednak stwierdzasz, że twoja wiara posiada cechy, które powyżej wyliczyłem, to możesz dojść do wniosku, iż obecnie jesteś zbawiony. Wyzwaniem dla ciebie jest teraz stałe wzrastanie w wierze i chodzenie w sposób jej godny.

Walter Marshall
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger