poniedziałek, 24 czerwca 2019

Jak mogę modlić się o moje dziecko?

Modlitwa o nasze dzieci przychodzi nam naturalnie gdy rozumiemy, że Bóg stworzył nas jako zależne osoby, uczynione by polegać na Bogu. Bóg uformował nasze serca tak, że odczuwamy nienasycone pragnienie wspólnoty z Nim. Chociaż modlitwa nie zawsze przychodzi łatwo, ci z nas, których serca zostały odrodzone przez Ducha Świętego, nie mogą powstrzymać się przed przychodzeniem do naszego Niebiańskiego Ojca za każdym razem by Mu dziękować, chwalić Go i prosić o pomoc.

Chcemy by nasze dzieci znały Pana, radość społeczności i wspólnoty z Nim. Chcemy, aby były odrodzone – aby narodziły się na nowo, ale nie możemy tego osiągnąć własną mocą, gdyż tylko Duch Święty ma suwerenną łaskę i moc by zbawić nasze dzieci. W tym celu możemy się modlić już gdy dziecko rozwija się w łonie matki. 

Możemy modlić się przede wszystkim o to, by Bóg w suwerenny sposób odrodził ich serca do nowego życia w Chrystusie. Możemy modlić się, aby nasze dzieci ufały Bogu, kochały Boga, kochały i były posłuszne Bożemu Słowu, wyznawały swoje grzechy Bogu, wielbiły Boga i cieszyły się wspólnotą z Nim przez wszystkie dni swego życia. 

Możemy modlić się aby Pan obdarzył je pokorą, mądrością, wnikliwością, honorem, prawością, miłością i łaskawością w całym ich życiu. Możemy modlić się aby ufały i podążały za Panem przez całe swoje życie; aby nie pamiętały czasu gdy nie ufały Mu, i możemy modlić się aby miały wyjątkowo zwyczajne świadectwo życia przeżytego w zaufaniu i posłuszeństwie Panu.

Prócz tego, jedną z najbardziej fundamentalnych rzeczy, które możemy zrobić to dawanie im przykładu modlitwy. Jesteśmy powołani, aby czynić uczniami, a nasze wielkie posłannictwo zaczyna się w domu. Sami powinniśmy wiedzieć więcej na temat modlitwy jeśli mamy uczyć nasze dzieci, jak mogą się szczerze modlić samodzielnie, już nie w naszej obecności. Gdy nasze dzieci dojrzewają możemy nadal wyjaśniać im czym jest modlitwa i jak mogą się modlić. Możemy modlić się z nimi, za nie i blisko nich. Możemy modlić się o poszczególne sytuacje w ich życiu i o Boże działanie.

Gdy będziemy trwać w poleganiu na Bogu i cieszyć się wspólnotą z Nim pomożemy dzieciom zobaczyć obraz Chrystusa w naszym życiu, wskazując wzór nie w nas ale naszym Niebiańskim Ojcu – pokazując, że Bóg może używać nas, grzesznych i wyszczerbionych naczyń jako przykładu życia w pokucie i wiernej modlitwie w społeczności z Nim. 

Niech nasze dzieci widzą nas radujących się zawsze, modlących bez ustanku i wznoszących dziękczynienia we wszelkich okolicznościach gdy tęsknimy za przyjściem Królestwa naszego Pana oraz spełnianiem się Jego woli na ziemi jak i w niebie (1 Tes 5:16-18; Mat 6:10).

Burk Parsons
Źródło: https://tabletalkmagazine.com/article/2019/03/can-pray-children/
Tłumaczyła: Katarzyna Lewandowska
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger