wtorek, 11 czerwca 2019

13 powodów dla których chrześcijanie nie muszą się bać

Strach jest jak potwór spod łóżka moich dzieci – jego moc tkwi nie w tym czym naprawdę jest, ale w tym czym może się stać poprzez naszą wyobraźnię. Strach, który w przeszłości potrafił skutecznie okraść nas z radości jest obecnie pokonany przez suwerenną dobroć Boga.

Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli trzymamy się Go przez wiarę, nie musimy się bać. Naprawdę, nie mamy czego się bać.

W 2001 roku John Piper napisał list do ludzi ze swojego kościoła. Jego centralnym punktem było zwrócenie uwagi na liczne obietnice, które znajdują się w Biblii i na które możemy się powołać w momencie gdy strach atakuje bramy naszego serca.


13 powodów by się nie bać

1. Nie umrzemy oddaleni od dekretu Bożej łaskawości względem Jego dzieci (Jk 4:15; Mt 10:29-30; 5 M 32:39).

2. Żadne zaklęcia ani czary nie mają mocy wobec ludu Bożego (4 M 23:23).

3. Plany terrorystów i wrogich narodów nie osiągną celu w oddzieleniu od naszego miłosiernego Boga (Ps 33:10 ; Iz 8:9-10).

4. Nie możemy doznać krzywdy ze strony człowieka, która byłaby poza łaskawą wolą Boga względem nas (Ps 118:6, Ps 56:11).

5. Bóg obiecuje chronić nas od wszystkiego, co w ostatecznym rozrachunku nie prowadzi do naszego dobra (Ps 91:14).

6. Bóg obiecuje dać nam wszystko czego potrzebujemy, aby być Mu posłuszni, radować się w Nim i poważać Go na wieki (Mt 6:33; Flp 4:19).

7. Bóg nigdy nie zejdzie z posterunku (Ps 121:4).

8. Bóg będzie z nami, będzie nam pomagał i podtrzyma nas w trudnościach (Iz 41:10,13).

9. Przerażenie przyjdzie, niektórzy z nas umrą, ale nawet włos z naszej głowy nie zginie (Łk 21:10-11,18).

10. Wszystko ma miejsce w wyznaczonym przez Boga czasie (J 7:30).

11. Kiedy Bóg Wszechmogący jest twoim pomocnikiem, nikt nie może cię zranić, poza postanowieniem Jego woli (Hbr 13:6; Rz 8:31).

12. Wierność Boga opiera się na mocnym znaczeniu Jego imienia, a nie na naszym zmiennym posłuszeństwie (1 Sm 12:20-22).

13. Pan, nasz Obrońca jest wielki i straszny (Neh 4:14).

Kiedy czytałem wczoraj fragment z Księgi Rodzaju, na nowo zdałem sobie sprawę, że to pewność Bożej obecności wyklucza strach z mojego życia. Nie zmiana okoliczności, gdyż te mogą pozostać niezmienne. Jednakże to, co daje pewność, to gwarancja tego, że Pan jest z nami.

Tej nocy ukazał mu się PAN i powiedział: Ja jestem Bogiem twego ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na mego sługę Abrahama”. (Rdz 26:24 UBG)
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger