piątek, 31 maja 2019

Struktura modlitwy

Chrześcijanie często używają prostego akrostychu jako wskazówki do modlitwy: A.W.D.P. Każda litera oznacza jeden z kluczowych aspektów modlitwy:
(A) Adoracja
(W) Wyznanie
(D) Dziękowanie
(P) Proszenie

Tak zbudowany akrostych nie tylko przypomina nam o kluczowych elementach modlitwy, ale także powinien wskazywać na jej priorytety.
Pierwszym elementem modlitwy powinna być adoracja lub uwielbienie. Psalmy, które są natchnionymi przykładami pobożnej modlitwy, kładą ogromny nacisk na uwielbienie. Od wielu lat zauważam, że wraz ze wzrostem dyscypliny i zachwytem modlitwą, w sposób naturalny poświęcamy więcej i więcej naszego czasu na adorację Boga.

Po drugie, modlitwa powinna obejmować wyznanie naszych grzechów; ponieważ pamiętamy o naszych upadkach przychodząc przed Boże oblicze, widzimy, że jesteśmy pozbawieni Jego świętości i dlatego potrzebujemy Jego przebaczenia.

Po trzecie, kiedy się modlimy, zawsze powinniśmy dziękować, wspominając łaskę i miłosierdzie okazane nam przez Boga.
Po czwarte, modlitwa słusznie zawiera błagania lub prośby, w których przynosimy Bogu potrzeby zarówno nasze jak i innych ludzi.

Myślę, że ten pomocny akrostych pomoże nam pamiętać zarówno o poszczególnych elementach modlitwy jak i jej zasadniczych priorytetach. Niestety, często spędzamy nasze życie modlitewne w czymś rodzaju P.D.W.A, ponieważ zaczynamy od potrzeb, a następnie, spędzamy mało czasu, jeśli w ogóle, na adoracji, wyznawaniu i wdzięczności.

Modlitwa Pańska
Kiedy patrzymy na Modlitwę Pańską, widzimy adorację Boga zawartą w pierwszej prośbie „Święć się imię Twoje”. Jezus potwierdzał, że imię Boga jest święte. Widzimy również wyznanie: „Przebacz nam nasze grzechy” oraz prośby. Gdzie jednak w modlitwie Pańskiej znajdziemy wyraz wdzięczności wobec Boga? Nie ma jej. To dziwne, gdyż apostoł Paweł nauczał, że dziękczynienie powinno zawsze być treścią naszych modlitwy: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu” (Flp 4:6).

Chociaż dziękczynienie nie jest wyraźnie wspomniane w Modlitwie Pańskiej, myślę, że zawarte jest w słowach „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6:11). Już wyjaśniam dlaczego: powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na to, że mamy codzienne pożywienie, ale również na rzeczywistość codziennego Bożego zaopatrzenia naszych potrzeb. Uświadomienie sobie tego powinno nas skłonić do dziękczynienia.

R.C. Sproul
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger