piątek, 17 maja 2019

Jak modlić się o małżonka?

Modlitwa o małżonka łączy w sobie dwie najważniejsze relacje w naszym życiu: nasze przymierze z Bogiem i nasze przymierze z małżonkiem. Te dwa przymierza są podstawą stworzenia przed upadkiem człowieka, a przymierze małżeńskie w szczególności jest podstawowym obrazem zrozumienia historii odkupienia (Ef.5:22-33). Właściwym jest więc, by nasze małżeństwa odznaczały się tą samą aktywnością, a mianowicie modlitwą, która charakteryzuje małżeństwo Chrystusa z Kościołem.

Lecz tak jak duma podkopała obydwa przymierza zawarte w Edenie, tak i dziś wypacza nasze modlitwy o małżonka. Tak często nasze modlitwy o małżonka rozpoczynają się od tego, co chcielibyśmy w nim zmienić. Jednak Pismo naucza, że to my będziemy największym czynnikiem wpływającym na uświęcenie w życiu małżonka. 

Mąż, który modli się, aby jego żona była kochana przez męża, który wzrasta w świętości przez wszystkie dni, modli się dobrą modlitwą i jest odpowiedzią na nią. Największą odpowiedzią jaką Bóg może zapewnić gdy modlimy się o małżonka może być zmiana w nas, nie w nim czy w niej.

Jest jednak miejsce do rozważenia o co w szczególności modlić się dla małżonka. Drugi Piotra 3:18 to dobry początek: "Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa." Módl się o wzrost małżonka w łasce Jezusa, o to by pokuta i głęboka radość Ewangelii odznaczała jego czy jej życie. Módl się o wzrost małżonka w poznaniu Jezusa, aby jego czy jej studiowanie Słowa, w domu i podczas kazania w Dniu Pańskim, objawiało więcej prawdy o jego czy jej wielkim Zbawicielu.

Módl się również o doświadczanie wyjątkowej łaski i wzrostu szczególnego dla płci i roli współmałżonka. Jesteśmy mężczyznami i kobietami, którzy stają się mężami i żonami, a przy Bożym błogosławieństwie, także ojcami i matkami. Mężowie i żony doświadczają wyjątkowych pokus, mają różne powołania i znają szczególne łaski, które są wyjątkowe dla ich płci. Gdy mamy na uwadze te wyjątkowe i różne role, to dobrze modlimy się o małżonka.

W końcu, módlmy się o fizyczne zdrowie małżonka. Jednym z celów chrześcijańskiego małżeństwa jest usłużenie małżonkowi podczas jego pogrzebu, więc nasze modlitwy o niego lub nią będą często zawierać prośby gdy podupadają na zdrowiu. Choć nasza cielesna powłoka niszczeje modlimy się, aby nasz wewnętrzny człowiek odnawiał się każdego dnia (2 Kor. 4:16). Operacje, rak, porody i choroby – wszystko to jest okazją dla nas, by uczyć się o Bożej trosce dla naszych dusz i ciał.

Doceniajmy moc i przywilej modlitwy o naszego małżonka.

Joe Holland
Źródło: https://tabletalkmagazine.com/article/2019/03/can-pray-spouse/
Tłumaczyła: Katarzyna Lewandowska
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger