poniedziałek, 11 lutego 2019

Kilka słów od starego Purytanina

1. Patrz się na to, co jest najgorsze w twoim stanie. Lepiej to widzieć tutaj niż w piekle; bo musisz zobaczyć twój straszny stan tu lub tam.

2. Strzeż się małych grzechów, bo po nich idą większe, a te ciągną za sobą jeszcze większe, a wtedy nastąpi wylanie gniewu Bożego; a wtedy twój stan końcowy, będzie gorsy niż początkowy (2P 2:20).

3. Strzeż się złego towarzystwa i złych rozmów, gdyż one psują dobre obyczaje. Bóg powiedział w Biblii, że złe towarzystwo odwróci cię od chodzenia Jego drogami i będzie kusić cię, abyś służył obcym bogom – diabłom.

4. Strzeż się myśli, która każe ci zwlekać z pokutą, bo to prowadzi do potępienia (Prz 1:24; Za 7:12-13).

5. Strzeż się brania przykładu z biednych, cielesnych, ignoranckich wyznawców chrześcijaństwa, których religia leży na końcu języka. Strzeż się człowieka, którego głowa jest pełna prawidłowych pojęć, ale życie między nieczystymi (Hi 36:14; Prz 13:20).

6. Czytaj dużo Pisma, módl się dużo i rozmawiaj z mądrymi wierzącymi.

7. Staraj się zobaczyć grzech, który jest obecny w twoich dobrych uczynkach i wiedz, że nic nie pomoże jeśli nie zostaniesz znaleziony w Chrystusie.

8. Pamiętaj, że Boże oczy widzą twoje serce i wszystkie twoje drogi (Jr 23:24).

9. Często myśl o śmierci i sądzie (Kaz 11:9, 12:14).

10. Często myśl o okropnym stanie grzeszników, którzy zaniedbali Chrystusa, w czasie śmierci i sądu (Hbr 10:31).

11. Pomyśl sobie, że znajdujesz się przy tronie sędziowskim Chrystusa, w twoich grzechach i rozważ sobie jakbyś się trząsł i bał Jego sądu?

12. Rozmyślaj często o tych, których teraz nie ma, jak żyli, a teraz są w piekle, poza miłosierdziem. Pomyśl sobie tak: a. Byli kiedyś na świecie, tak jak ja teraz. b. Radowali się grzechem, nie pokutowali i poszli do piekła. c. Piekło zamknęło swoją paszczę nad nimi. d. Szatan chce, żebym też radował się grzechem, nie pokutował i poszedł do piekła.

John Bunyan
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger