wtorek, 19 lutego 2019

Czym jest Ewangelia?

Nie ma większego przesłania od poselstwa Ewangelii. Jednak często bywa tak, że wiadomość Ewangelii ulega ogromnemu zniekształceniu lub uproszczeniu. Ludzie myślą, że głoszą Ewangelię, kiedy mówią: „możesz mieć cel w swoim życiu” lub „możesz nadać swemu życiu sens” albo „możesz mieć osobistą relację z Jezusem”. Wszystkie te rzeczy są prawdą i wszystkie są niezwykle istotne, jednak żadna z nich nie dotyka serca (najważniejszej części) Ewangelii.

Ewangelia nazywana jest „Dobrą Nowiną” ponieważ odnosi się do najpoważniejszego problemu z jakim ty i ja jako istoty ludzkie mamy do czynienia. A ten problem można wyrazić w następujący sposób: Bóg jest święty i sprawiedliwy, a ja nie. Na końcu swojego życia, stanę przed świętym i sprawiedliwym Bogiem, który osądzi moje życie. I albo będę sądzony na podstawie mojej własnej sprawiedliwości – albo jej braku – albo sprawiedliwości kogoś innego. 

Dobrą Nowiną Ewangelii jest to, że Jezus żył życiem doskonałej sprawiedliwości, doskonałego posłuszeństwa, nie dla własnego dobra, ale dla dobra Swego ludu. Zrobił dla mnie to, czego ja nie byłem w stanie uczynić. Jezus nie tylko żył w doskonałym posłuszeństwie Bogu, ale również ofiarował samego siebie jako doskonałą ofiarę, która usatysfakcjonowała sprawiedliwość Boga.

W naszych czasach istnieje błędne mniemanie, że Bóg nie jest zainteresowany ochroną własnej integralności. Jest On rodzajem chwiejnego bóstwa, które po prostu wymachuje swoją różdżką udzielając przebaczenia wszystkim ludziom. Nie. Boże przebaczenie jest niezwykle kosztowne. Ceną była ofiara Jego własnego Syna. Bóg potwierdził wartość tej ofiary poprzez wzbudzenie Go z martwych. Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.

Ewangelia jest obiektywnym poselstwem o tym kim jest i co uczynił Pan Jezus Chrystus. Dobra Nowina ma również wymiar subiektywny. W jaki sposób korzyści płynące z dzieła Jezusa mogą odnieść się do mojego życia? Jak mogę je zdobyć? Biblia wyjaśnia, że nie usprawiedliwiają nas nasze uczynki, wysiłki ani inne czyny, ale zostajemy usprawiedliwieni przez wiarę i tylko przez wiarę. 

Jedynym sposobem, aby przyjąć korzyści z życia i śmierci Chrystusa, jest złożenie swojego zaufania w Nim i tylko w Nim. Kiedy to zrobisz będziesz uznanym przez Boga za sprawiedliwego. Zostaniesz przyjęty do Bożej rodziny, wszystkie twoje grzechy będą przebaczone i rozpoczniesz swoją pielgrzymkę w stronę wieczności.
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger