piątek, 11 stycznia 2019

Istota kalwinizmu

Kalwinista wierzy, że Bóg jest Panem życia i Suwerenem wszechświata, którego wola jest kluczowa dla historii. Kalwinista wierzy, że On jest niezależny od jakiejkolwiek siły poza Nim w osiąganiu Swoich zamiarów; że On zna zakończenie od samego początku; że On tworzy, podtrzymuje, zarządza i kieruje wszystkim; i że Jego wspaniały projekt będzie w pełni i doskonale objawiony przy końcu wieków. "Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki" (Rzym 11:36). 

Jak mówi Charles Hodge: "Suwerenność Boga jest dla wszystkich innych doktryn tym, czym formowanie się granitu dla innych warstw ziemi. Stanowi ich podłoże i podtrzymuje je, wystając tylko gdzieniegdzie. Tak też ta doktryna powinna być podłożem dla naszego zwiastowania i powinna być dokładnie przedstawiana.

"Boża suwerenność jest istotą doktryny kalwińskiej – pod warunkiem, iż rozumiemy, że ta suwerenność nie jest arbitralna ale jest to suwerenność Boga i Ojca Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak napisał John Duncan: "To święta wola rządzi wszechświatem – wola, w której zawiera się łaskawość, aby objawiać się we właściwym czasie. Jest to poważną sprawą, że my i całe stworzenie jesteśmy do dyspozycji czystej woli; nie jest to zwyczajnie wolna wola, jest to wolna wola Boga Jahwe, i w tym różni się ona od abstrakcyjności i pozornej arbitralności zwykłej woli." 

B.B. Warfield napisał w swoim eseju na temat predestynacji: "Biblijni autorzy odnajdują ciągle swą pociechę w przekonaniu o tym, że to w rękach sprawiedliwego, świętego, wiernego, kochającego Boga spoczywa postanowienie o przebiegu wydarzeń i wszystkich ich spraw... Korzenie Bożego wybrania są zasadzone w Jego niezgłębionej miłości, przez którą objawia się ona jako najwyższy akt łaski."

To jest wywarzony, autentyczny i dający się obronić kalwinizm. To kalwinizm wyrażony w Izajasza 9:5, który mówi, że władza lub suwerenność jest na ramionach Tego, który jest "Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju." W Chrystusie, ciepła i ojcowska suwerenność Boga Biblii różni się diametralnie od zimnej i kapryśnej suwerenności innych "bogów", jak na przykład Allah. 

Ojcowska suwerenność, jak samo wcielenie, jest w doskonałej harmonii ze wszystkimi przymiotami Boga. Kalwinista znajduje pokój w przekonaniu, że za wszechogarniającą opatrznością Boga znajduje się pełna zgodność trójjedynego Boga. Suwerenna łaska i miłość, która poszła na krzyż, trzyma w swoich rękach cały świat. Boża ojcowska suwerenność objawiona w Chrystusie jest kwintesencją tego kim jest Bóg.

Joel Beeke
Źródło: http://www.ligonier.org/blog/marrow-calvinism/
Tłumaczyła: Katarzyna Lewandowska
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger