sobota, 22 grudnia 2018

Czy chrześcijanie powinni świętować Boże Narodzenie? - John MacArthur

Pismo Święte nie nakazuje wierzącym, aby świętowali Boże Narodzenie. Biblia nie mówi o żadnych określonych „świętych dniach”, które kościół musi przestrzegać. W rzeczywistości, Boże Narodzenie nie było obchodzone jako święto na początku biblijnej ery. Dopiero w połowie V wieku zostało oficjalnie uznane za święto.

Wierzymy, że obchodzenie Bożego Narodzenia nie jest kwestią dobra lub zła, ponieważ nauczanie apostoła Pawła w Liście do Rzymian 14:5-6 daje nam wolność w decydowaniu o tym czy chcemy zachowywać szczególne dni, czy też nie:

Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu” (Rz 14:5-6).

Zgodnie z tymi wersetami, chrześcijanin może słusznie każdy dzień -  w tym Boże Narodzenie – traktować jako dzień dla Pana. Wierzymy, że ten czas daje wierzącym wspaniałą okazję do wywyższenia Jezusa Chrystusa.

Po pierwsze, okres świąteczny przypomina nam o wielkich prawdach Wcielenia. Wspominanie ważnych prawd o Chrystusie i Ewangelii jest dominującym tematem Nowego Testamentu (1 Kor 11:25; 2 P 1:12-15; 2 Tes 2:5). Musimy ciągle na nowo przypominać sobie te fundamentalne zagadnienia, ponieważ tak łatwo o nich zapominamy. Powinniśmy więc świętować Boże Narodzenie, aby pamiętać o narodzinach Chrystusa i podziwiać tajemnicę Wcielenia.

Boże Narodzenie może być także czasem pełnego szacunku uwielbienia. Pasterze wielbili i wychwalali Boga za narodzenie Jezusa Mesjasza. Radowali się gdy aniołowie ogłosili, że w Betlejem narodził się Zbawiciel, Chrystus Pan (Łk 2:11). Niemowlę leżące w żłobie jest naszym Zbawicielem, „Panem panów i Królem królów” (Mt 1:21; Obj 17:14).

Wreszcie, ludzie są bardziej otwarci na Ewangelię w czasie świąt Bożego Narodzenia. Powinniśmy skorzystać z tej otwartości, aby świadczyć im o zbawczej łasce Bożej danej nam przez Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie jest skupione na obiecanym przyjściu Mesjasza, który przybył aby ocalić Swój lud od jego grzechów (Mt 1:21). Święta dają nam wspaniałą okazję do podzielenia się tą prawdą.

Chociaż nasze społeczeństwo zmąciło przesłanie Bożego Narodzenia poprzez konsumpcjonizm, fałszywe przekonania i puste tradycje, to jednak nie powinniśmy pozwolić, aby te rzeczy odciągały nas od doceniania prawdziwego znaczenia Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy tę okazję, aby pamiętać o Jezusie, wielbić Go i wiernie o Nim świadczyć.

John MacArthur
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger