poniedziałek, 26 listopada 2018

„Czy jest coś trudnego dla mnie?”

„Czy wierzycie, że mogę to uczynić?” (Mt 9:28)

Bóg zawsze ma do czynienia z tym, co jest niemożliwe. Dla Niego nigdy nie bywa „zbyt późno”, gdy w beznadziejnym przypadku, lecz z pełną wiarą, zwraca się do Niego ten, w którego życiu i okolicznościach trzeba wykonać, coś niemożliwe, jeśli Bóg miałby być uwielbiony. 

Jeśli w twoim osobistym życiu objawiło się niedowiarstwo, bunt, grzech i nieszczęście, nigdy nie jest, „zbyt późno” – aby Bóg nie mógł zatryumfować nad tymi tragicznymi faktami, jeśli w pełnej pokorze i z ufnością powierzysz je w Jego ręce.

Słusznie mówią, że tylko chrześcijańska religia może mieć wpływ na przeszłość człowieka. Bóg jest mocen „… wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica” (Joel 2:25). On to uczyni, jeśli w Jego ręce całkowicie oddamy nasze położenie i samych siebie – bez ograniczeń i w szczerej wierze. 


Nie dla naszych zasług, lecz dla chwały swego Imienia Bóg przebacza, ratuje i nagradza. On jest Bogiem „wszelkiej łaski”. Wysławiajmy więc Go i ufajmy Mu! Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i cieszy się, gdy może wykonać dla nas coś, co nam wydaje się niewykonalne.

„Czy jest coś trudnego dla mnie?”
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger