poniedziałek, 8 października 2018

Nowy tydzień bez lęku!

Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy…” (Mt 6:34)


Są wierzący, którzy żyją w stanie nieustającej trwogi o dzień jutrzejszy. Inni znów niepokoją się i strasznie denerwują, bo nie wiedzą co im przyniesie przyszłość.

Wieki to przywilej poznać tajemnicę zachowania całkowitego spokoju w codziennych problemach. Jaki pożytek może przynieść człowiekowi troszczenie się? Jeszcze nikomu nie dodało ono siły, ani nie przyczyniło się do znalezienia wyjścia z trudnego położenia. 

Denerwowanie się i szarpanie wypacza życie wielu ludzi, które mogłoby stać się pięknym i pożytecznym. Bóg absolutnie zabrania wszelkiej troski i niepokojenia się. On mówi: „Nie troszczcie się”, innymi słowami: „Niech nie panuje nad wami troska, o to co będziecie jedli, albo co będziecie pili (…) czym się przyodziewać będziecie” (Mt 6:25-34). Nie chodzi o to, byśmy nie byli przezorni lub żeby nasze życie miało być nieuporządkowane, bez planu i systematyczności, ale by nie przygniatała nas troska o te wszystkie potrzeby. 

Po wyrazie twojej twarzy, po dźwięku głosu i braku nuty radości w twoim duchu, ludzie od razu poznają czy żyjesz pod wpływem kłopotów, czy w pełni radości z Bogiem. Odważ się śmiało wspinać na wysokości życia w pełni oddanego Bogu, wtedy z góry będziesz patrzył na ciemne chmury znajdujące się pod twoimi stopami. Wzburzenie, denerwowanie się, zwątpienie i niedowiarstwo są zawsze objawami słabości. 

Co tym pozyskasz? Czy taki stan nie czyni nas niezdolnymi do działania? Czy nie rozstraja naszych myśli i nie czyni rozumu niezdolnym do powzięcia mądrej decyzji? Toniemy wskutek własnych wysiłków podczas gdy moglibyśmy płynąć wiarą. O, niech Bóg daruje nam łaskę, byśmy umieli zachowywać pokój! Pokój w świadomości, że Pan jest Bogiem! Święty Izraela musi obronić i wybawić swoich. Góry się poruszą i pagórki zachwieją lecz Jego miłość od nas nie odstąpi. Możemy śmiało Jemu się powierzyć!

L.B. Cowman
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger