środa, 29 sierpnia 2018

Definicja wiary

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3:16).

W naszych rozważaniach usprawiedliwienia zobaczyliśmy, że wiara jest tylko instrumentem poprzez, który otrzymujemy sprawiedliwość Chrystusa. Sprawiedliwość naszego Pana jest podstawą naszego usprawiedliwienia i jest nam przypisana w momencie, kiedy zaufamy tylko Jezusowi w sprawie swojego zbawienia. To wtedy Bóg Ojciec ogłasza nas sprawiedliwymi i daje nam życie wieczne. To wszystko dokonuje się całkowicie niezależnie od wykonywanych przez nas uczynków.

Usprawiedliwienie tylko przez wiarę zostało zaatakowane przez rzymski katolicyzm, który głosił, że usprawiedliwienie jest połączeniem wiary i dobrych uczynków. Jednym z motywów takiego przedstawienia usprawiedliwienia, była obawa Rzymu, że ta doktryna zachęci ludzi do niemoralnego życia. Rzym obawiał się, że niedbałe przyjęcie Jezusa, bez jakiejkolwiek zmiany swojego życia może zostać przyjmowane jako wiara, która usprawiedliwia człowieka.

W odpowiedzi na takie zarzuty, protestanccy reformatorzy przedstawili biblijną definicję wiary. Prawdziwa wiara zawsze prowadzi do zmiany życia. Dzisiaj przyjrzyjmy się definicji wiary danej nam przez Reformatorów, aby pokazać, że wiara nie jest tylko swobodną akceptacją Jezusa.

Reformatorzy stwierdzili, że biblijna wiara ma trzy zasadnicze aspekty: notitia, assensus i fiducia.

Notitia. Odnosi się do treści wiary, do rzeczy w które wierzymy. Kładziemy naszą wiarę w coś, a mówiąc konkretniej, w kogoś. Aby wierzyć, musimy coś wiedzieć o tym kim jest Pan Jezus Chrystus.

Assensus. Assensus to nasze przekonanie, że treść naszej wiary jest prawdą. Możesz wiedzieć o wierze chrześcijańskiej, a mimo to nie być przekonanym o jej prawdziwości. Prawdziwa wiara mówi, że treść, notitia, nauczana przez Pismo – jest prawdą.

Fiducia. Fiducia odnosi się do osobistego zaufania i oparcia. Wiedza i przekonanie o prawdziwości wiary chrześcijańskiej nie są wystarczające. Nawet demony mają taką wiarę (Jk 2:19). Wiara jest tylko wtedy skuteczna, kiedy wiemy o słowach Chrystusa, akceptujemy je, a także polegamy tylko na Nim w kwestii naszego zbawienia.

Coram Deo
Czy znasz Pana Jezusa Chrystusa? Czy wiesz o bezgrzesznym życiu, które prowadził na ziemi, a także o dziele którego dokonał na krzyżu? Czy wierzysz w to co On sam mówił o sobie? Czy zaufałeś Mu, aby stał się twoim ratunkiem przed gniewem Boga? Poświęć trochę czasu, aby zadać sobie te pytania. Jeśli nigdy nie wierzyłeś w Chrystusa, uwierz dziś. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to proś Boga, aby twoja wiara w Zbawiciela mogła wzrastać.

Oprac. ligonier.org

Definicja wiary zaproponowana przez Martyna Lloyda-Jones’a: „Czym zatem jest wiara? Wiara w rzeczywistości oznacza zawierzenie Bogu, zawierzenie wszystkiemu, co On mówi nam o sobie, wszystkiemu, co mówi nam o swoich dokonaniach, wszystkiemu, co Bóg mówi nam, że jeszcze zamierza zrobić oraz całkowite, absolutne powierzenie temu wszystkiemu samych siebie. Czym jest wiara? Wiara oznacza rozumowanie i argumentowanie na podstawie objawienia. Wiara oznacza, że nie próbuję dojść do Boga poprzez swoje rozumowanie, ale wierząc danemu przez Boga objawieniu, rozumuję z niego. Wiara oznacza wyciąganie nieuniknionych wniosków z tego, co powiedział Bóg”.

i Jana Kalwina: „Wiara jest mocnym i pewnym poznaniem Bożej życzliwości względem nas, która oparta na niezasłużonej prawdzie obietnicy w Chrystusie, przez Ducha Świętego objawiona zostaje naszym umysłom i wyryta w naszych sercach”.
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger