poniedziałek, 4 czerwca 2018

W jakim sensie kielich i chleb są ciałem i krwią Jezusa?

Istnieje kilka odmiennych interpretacji sensu słów Jezusa, który wziąwszy chleb powiedział: „To jest ciało moje, które się za was daje” (Łk 22:19), a następnie wziął kielich i powiedział: „Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów” (Mt 26:28). Czy Jezus powiedział, że chleb i wino to symbole jego ciała i krwi, czy też zostały one w jakiś sposób przemienione w ciało i krew Jezusa?

W tamtych czasach, podobnie jak i obecnie, rzeczą naturalną było wskazywanie na wizerunek przedstawiający daną rzecz i mówienie, że wizerunek jest tą rzeczą. Kiedy na przykład patrząc na fotografię mojego domu mówię: „to jest nasz dom” to nikomu nie przyszłoby do głowy, że uważam, iż fotografia przemieniła się w mój dom. Gdyby Jezus nachylił się i narysował na piasku wielbłąda, a następnie powiedział: „to jest wielbłąd”, to rysunek nie stałby się przez to wielbłądem. Rysunek symbolizuje wielbłąda.

Wiemy, że Jezus stosował takie figury retoryczne, ponieważ wyjaśniając swoją przypowieść o czworakiej roli powiedział, że cztery rodzaje gleby oznaczają cztery rodzaje ludzi. „A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje” (Mt 13:20). Gleba skalista oznacza w tej przypowieści pewien rodzaj ludzi. Symbolika nie jest więc niczym dziwnym ani charakterystycznym dla współczesności. Jest to najbardziej naturalna droga do zrozumienia słów Jezusa. Wino i chleb symbolizują jego krew i ciało.

Jeśli jednak będziemy się upierać przy interpretacji, że słowa „to jest ciało moje” oraz „to jest krew moja” odnoszą się do fizycznego ciała i krwi Jezusa, jak wobec tego należałoby zinterpretować taką wypowiedź: „Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej” (Łk 22:20)? Czy należy więc mówić, że kielich jest nowym przymierzem w taki sam sposób, w jaki mówi się, że kielich jest krwią? Z całą pewnością słowa: „ten kielich, to nowe przymierze” należy interpretować jako: „ten kielich symbolizuje nowe przymierze, które zapoczątkuję jutro rano nabywając je kosztem przelania mojej krwi”. Dlatego wydaje się rozsądnym, aby słowa „to jest ciało moje” oraz „to jest krew moja” rozumieć w ten sposób: „kielich oraz chleb symbolizują moje fizyczne ciało i krew, które zostaną złożone za was na ofiarę za wasze grzechy”.

John Piper
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger