sobota, 23 czerwca 2018

4 sposoby modlitwy

Pewnie większość z nas doskonale zna słowa zapisane w Liście do Filipian: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4:6-7). 

W swojej książce Mindscape, Timothy Witmer pokazuje nam cztery sposoby poprzez, które możemy traktować słowa Pawła jako wezwanie do modlitwy.

Módl się szczegółowo. Paweł używa różnych słów określając "modlitwę” w wierszu 6. Pierwsze jest ogólnym słowem definiującym modlitwę, ale drugie słowo, „prośba”, odnosi się do pilnego i konkretnego błagania. Wydźwięk tych słów jest dodatkowo wzmocniony, gdy apostoł dodaje „niech wasze pragnienia będą znane Bogu”. Witmer pisze, że słyszał ludzi, którzy w modlitwie unikają proszenia Boga o cokolwiek dla siebie. Być może taka postawa wydaje się być bardzo pobożna i pozbawiona egoizmu, ale jest niewłaściwa! Modlitwa, którą Pan Jezus nauczył swoich uczniów zawiera w sobie proszenie o konkretne prośby osobiste.

Modlitwa Pańska zaczyna się od oddania chwały naszemu Ojcu, który jest w Niebie i kończy się skupieniem na Jego królestwie, Jego mocy i chwale; ale w środkowej części Jezus naucza nas, abyśmy przynosili Bogu swoje osobiste potrzeby: „Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen” (Mt 6:11-13). Prośby o codzienne pożywienie, przebaczenie i ochronę są bardzo osobiste, a my jesteśmy wzywani, aby regularnie przynosić je przed Boże oblicze. Te prośby obejmują również nasze obawy i strach. Nie bądź niechętny w wołaniu do PANA we wszystkich sprawach. 

Modląc się, pamiętajmy o Bożej dobroci. Zauważ, że Paweł mówi nam, abyśmy modlili się „z dziękczynieniem”. Modląc się z dziękczynieniem, zawsze pamiętamy o wszystkich dobrych rzeczach, które PAN uczynił i czyni dla nas. Zmartwienia mogą być na pierwszym planie w danym momencie, jednak są i inne rzeczy na które powinieneś zwrócić uwagę i za które powinieneś być wdzięczny. To nie jest łatwe ponieważ naszą naturalną skłonnością jest skupienie się na troskach, a nie na wdzięczności. Kiedy jesteś zaniepokojony, przynieś swoje troski przed PANA, ale pamiętaj również o Jego życzliwości i dobroci względem ciebie.

Spodziewaj się odpowiedzi na modlitwę. Innym powodem dla którego powinniśmy się modlić z dziękczynieniem jest świadomość tego, że możemy spodziewać się odpowiedzi. Czasami może nie być ona taka jakiej oczekujemy, ale PAN obiecał zawsze odpowiadać. Jak wielu zauważyło, odpowiedź może brzmieć: „tak”, „nie”, „nie teraz”. Możemy zawsze oczekiwać na „tak”, ale PAN, nasz niebiański Ojciec wie najlepiej co jest dla nas dobre i nigdy nie da nam niczego innego.

Kiedy byłem na uniwersytecie, myślałem, że wolą Bożą dla mojego życia jest stanie się słynnym trębaczem. Odnosiłem wiele sukcesów i zdecydowałem, że po ukończeniu nauki udam się na przesłuchania celem kontynuowania kariery. Jednak nie zrobiłem tego. Boża odpowiedź brzmiała: „Nie”. Byłem rozczarowany, ale zamykając tamte drzwi, PAN skierował mnie w innym kierunku – ku służbie.

Módl się, spodziewając się, że Bóg będzie oczekiwał również i twojej odpowiedzi. W odpowiedzi na naszą modlitwę, PAN może jasno przekazać nam co musimy uczynić. Na przykład, jeśli martwisz się o jakąś relację, Bóg może poprowadzić cie w kierunku rozmowy z osobą, z którą masz trudności. Gdy stracisz pracę, PAN z pewnością będzie oczekiwać, że zaczniesz szukać nowej.

Wyzwania związane ze zdrowiem będą wymagać zmiany diety, ćwiczeń i ogólnego stylu życia. Bądź gotowy podjąć kierunek zgodny z potrzebą twojej nowej sytuacji. Boże prowadzenie zawsze będzie zgodne z Jego Słowem. Jeśli PAN wzywa cię do zrobienia czegoś, On również da ci swojego Ducha, abyś mógł to uczynić. Módl się, aby Duch pomógł ci i prowadził cię, abyś mógł podążać za Jezusem gdziekolwiek On cię wezwie. Paweł przypominam nam, że PAN odpowie na naszą modlitwę, a my musimy być przygotowani na to, gdzie odpowiedź może nas poprowadzić i do czego wezwać.
  
Oprac. na podstawie tekstu Tima Challiesa

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger