wtorek, 24 kwietnia 2018

Trwanie w Jezusie

Żądania Jezusa obowiązują nas całe życie. On nie żąda od nas, abyśmy podjęli jednorazową decyzję upamiętania się, przyjścia doń, uwierzenia w Niego, ukochania i wysłuchania Go. Wszystkie te rzeczy muszą trwać. Przemiana dokonana w wyniku upamiętania musi trwać. Przychodzenie do Jezusa musi zachodzić wciąż na nowo. 

Ufanie Jezusowi musi się odbywać w każdej godzinie. Słuchanie Jego słowa jako codziennego źródła duchowego życia musi trwać. Jezus żąda angażowania naszych umysłów i serc każdego dnia.

Zawarte w przeszłości przymierze z Jezusem, które nie jest wyrażane codziennie w naszym życiu, jest przymierzem fałszywym. Kiedy Jezus powiedział: „Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie” (J 8:31), to wyraził tym samym, że jeśli nie trwamy w Nim, to nie jesteśmy jego prawdziwymi uczniami. 

Przeciwieństwem prawdziwych uczniów są fałszywi uczniowie, którymi jesteśmy, jeśli polegamy na dawnych przeżyciach, a brakuje nam stałego oddania dla Jezusa.

John Piper
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger