poniedziałek, 26 marca 2018

Słuchajcie Jezusa!

Jezus nazywa swoimi owcami tych, w których sercach jest miejsce na prawdę: „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną” (J 10:27). Po tym poznajemy, że jesteśmy jego owcami, że słuchamy jego głosu. Wiemy, że jesteśmy jego owcami, jeśli w naszych sercach jest ukształtowane przez prawdę miejsce na Jego słowa i jeśli z radością przyjmujemy to co On mówi.

Dlatego napominam was w imieniu Jezusa: Słuchajcie jego słów. Bądźcie jak Maria i przesiadujcie u Jego stóp (Łk 10:39.42). Nie odwracajcie się od przykazania, jakie dał jego Ojciec na Górze Przemienienia: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobał, Jego słuchajcie!” (Mt 17:5). 

Nie lekceważcie pełnego miłosierdzia uroku, zawartego w słowach: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Mk 13:31). Nie gardźcie sobą poprzez odrzucenie Tego, który powiedział: „To wam powiedziałem, (…) aby radość wasza była zupełna” (J 15:11). Słuchajcie Jezusa.

John Piper
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger