poniedziałek, 15 stycznia 2018

Regulowane karcenie

„Będę cię korygował do pewnego stopnia” Jr 30:11 (KJV)

Bycie pozostawionym bez skorygowania oznaczałoby śmiertelne niebezpieczeństwo i dowodziłoby tego, że Bóg powiedział: „Z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go” (Oz 4:17). Boże, nie dopuść żeby to kiedykolwiek stało się naszym udziałem! Niezakłócone niczym powodzenie powinno budzić obawy i drżenie. Bóg napomina i karci tych, których kocha, a tym, którzy Go nie szanują, pozwala tuczyć się bez obaw jak przeznaczonym na rzeź wołom. To z miłości nasz Niebieski Ojciec używa rózgi na swoje dzieci.

Jednak zobacz, że Pan będzie nas korygować tylko „do pewnego stopnia”. On kocha nas bezgranicznie, ale karci tylko do pewnych granic. Zgodnie ze starotestamentowym prawem, żaden Izraelita nie mógł otrzymać więcej uderzeń niż „czterdzieści bez jednego”, co oznaczało dokładne liczenie i ograniczone cierpienie. Podobnie jest z karconym wierzącym – każde uderzenie jest liczone.

Jest to miara mądrości, miara współczucia i miara miłości, dzięki której karcenie nas jest regulowane. Obyśmy byli dalecy od buntu przeciwko Bożym ustaleniom. Panie, jeśli Ty stoisz obok mnie, by odliczać gorzkie krople, którymi napełniasz mój kielich, to mam przyjąć go radośnie z Twojej ręki i wypić zgodnie z Twoimi wskazówkami, mówiąc: „Bądź wola Twoja”.

Charles Spurgeon
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger