czwartek, 18 stycznia 2018

Jesteś jak Saul czy Dawid?

Oto pytanie dla każdego chrześcijanina. Zadaj je sobie: „Czy sprawdzając moje serce mogę powiedzieć, że jestem jak Saul, czy jak Dawid? Skąd wiem, że jestem rzeczywiście wierzącym, nie zaś tylko oszukującym samego siebie, nienawróconym pseudo-wierzącym?”. 

Odpowiedź brzmi, że ci którzy kochają Pana, przestrzegają jego przykazań (J 14:15). To pierwszy i najbardziej podstawowy test. To test, którego Saul ciągle nie mógł zdać. To dzięki temu połączeniu – chęci postępowania według Bożej woli z radością płynącą z praktycznej pobożności – doświadczane jest uświęcenie przez Ducha Świętego (1 P 1:2). 

Pojawia się pragnienie czystości moralnej, głód i pragnienie sprawiedliwości (Mt 5:6), chęć zewleczenia z siebie starego człowieka wraz z jego pożądliwościami i przyobleczenie się w nowego, który ustawicznie odnawia się ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył (Kol 3:9-10). 

Pojawia się czynne przyoblekanie się w Pana Jezusa Chrystusa (Rz 13:14). Radujesz się zwycięstwem nad grzechem. Szukasz Bożej woli z naprawdę szczerym zamiarem. 

Miłujesz Boże prawo. Rozkoszujesz się samym Panem, a nawet jeśli upadniesz w grzech, jesteś wrażliwy na swoje ułomności. Ta wrażliwość oraz pragnienie Bożej chwały są dowodami na to, że Duch Święty jest w tobie. Zarówno Saul jak i Dawid grzeszyli. Obaj żałowali, ale tylko Dawid naprawdę pokutował i odwracał się od grzechu, by na nowo służyć Bogu.

Gordon J. Keddie
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger