poniedziałek, 2 października 2017

Jak dzielić się Dobrą Nowiną?

Dla wielu ewangelizacja jest czymś trudnym, a nawet przerażającym. Dla tych z nas, którzy są typowymi introwertykami, dzielenie się Ewangelią nie jest czymś prostym. Pamiętajmy, że pierwszy Kościół modlił się, aby mógł z odwagą głosić słowo (Dz 4:29). Apostoł Paweł w Liście do Filipian również stwierdza, że z powodu jego więzów wielu braci nabrało otuchy i bez lęku zaczęło głosić słowo (Flp 1:14).

Dzielenie się Ewangelią powinno mieć miejsce w czasie naszych naturalnych, codziennych rozmów z innymi ludźmi. To właśnie przez te interakcje powinniśmy szukać i modlić się o okazje, aby móc powiedzieć naszym rozmówcom o Jezusie Chrystusie.

Juan Sanchez daje nam 10 cennych wskazówek dotyczących ewangelizacji:

1. Znaj Ewangelię (1Kor 15:1-4). Kiedy zrozumiemy Ewangelię, będziemy wiedzieć, że Bóg jest święty i że stworzył ten świat bez grzechu. Bóg zapewnił ludzkości wszystko czego ona potrzebowała, aby żyć w Jego obecności. Ale, CZŁOWIEK zbuntował się przeciwko Bogu, a jego rebelia wymaga osądzenia oraz kary, którą jest śmierć. Jednak, Bóg w swojej łasce sprawił, że CHRYSTUS stał się reprezentatywnym zastępcą, który przyjął na siebie karę za nasz grzech. Jezus został wskrzeszony z martwych trzeciego dnia, ukazując tym samym swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Teraz, wszyscy którzy ODPOWIEDZĄ na biblijne wezwanie do pokuty i wiary tylko w Chrystusa, otrzymają życie wieczne. To jest Dobra Nowina, którą musimy rozumieć, aby móc dzielić się nią z innymi.

2. Żyj życiem, które będzie ukazywać światło Ewangelii. Kiedy Ewangelia zakorzeni się w naszym życiu, a my zastosujemy ją do naszych małżeństw, rodzicielstwa, relacji a także społeczności w kościele, wtedy nasze życie będzie znacznie różnić się od tego świata – kontrast będzie czymś atrakcyjnym dla zewnętrznego obserwatora. Jak możemy ogłaszać, że Ewangelia jest mocą Bożą, która jako jedyna może zbawić i zmienić ludzkie życie, jeśli jako wyznawcy Chrystusa żyjemy tak jak ludzie w tym świecie?

3. Módl się i pość w intencji niewierzących (J 14:12-14, 15:7-8). Jednym z powodów dla których nie myślimy o ludziach niewierzących jest fakt, że nie modlimy się za nich. Zrób listę niewierzących ludzi i zacznij modlić się o ich zbawienie. Proś również Boga, aby otworzył drzwi dla ewangelizacji oraz o to, abyś mógł z wiarą być posłuszny Bogu, gdy tylko będzie ku temu okazja.
Modlitwa czy też post jest czymś o wiele trudniejszym. Łatwiej jest dać komuś ulotkę na ulicy, czy założyć czerwoną koszulkę z beztreściowym napisem: „Jezus cię kocha”. Modlitwa wymaga wysiłku i zaangażowania. Jako kapłani świętego Boga powinniśmy poświęcać systematycznie swój czas modlitwy w intencji tych, którzy nie znają Pana.

4. Bądź gotów dzielić swoje życie z niewierzącymi (1 Tes 2:1-8). Jeśli chcemy dotrzeć do osób zgubionych, musimy ich poznać. Szukaj okazji aby nawiązać z nimi relacje; nie licz że sami zawsze do ciebie przyjdą. Mądrze dziel swoje życie z tymi którzy potrzebują zbawienia: rozmawiaj z nimi, zapraszaj ich do kościoła lub otwiera swój dom dla nich.

5. Dziel się Ewangelią z pilnością (2 P 3:8-10). Musimy dzielić się Ewangelią naturalnie i z jasnością, ale również powinniśmy mieć ciągłą świadomość ogromnej potrzeby naszych słuchaczy. Dziś jest dzień zbawienia. Kiedy człowiek umiera, lub jeśli dziś Chrystus powróci, nie będzie drugiej szansy na pokutę oraz wiarę.

6. Studiuj doktrynę o piekle. Jeśli masz braki w głoszeniu Ewangelii, studiuj biblijną naukę o piekle. Kiedy zrozumiesz los tych, którzy odrzucają Chrystusa, proś Boga aby złamał twoje serce i abyś z większą pilnością mógł dzielić się Dobrą Nowiną z zagubionymi ludźmi.

7. Wzywaj niewierzących do pokuty i wiary. Przesłanie Ewangelii wymaga odpowiedzi. Musimy wzywać wszystkich ludzi na całym świecie do pokuty (odwrócenia się od swoich grzechów) i wiary (w Jezusa Chrystusa).

8. Zaproś niewierzących do kościoła. Zaproś ich do kościoła, aby mogli usłyszeć wezwanie Ewangelii. Często ludzie nie przychodzą z bardzo prostego powodu – nikt ich nie zaprosił!

9. Zaufaj Chrystusowi w sprawie rezultatów. Bóg wymaga od nas wierności, a nie rezultatów. Zbawienie jest dziełem Boga, a więc musimy wierzyć, że suwerenny Bóg będzie dokonywał swojego działa w sercach niewierzących ludzi. Naszą odpowiedzialnością jest wierne dzielenie się Ewangelią.

10. Podziel się z innymi i zaproś ich do wspólnej modlitwy. Znajdź ludzi z którymi nie tylko będziesz mógł się dzielić swoimi doświadczeniami w ewangelizacji, ale także modlić się wspólnie za dusze ludzi niezbawionych.
Uczyńmy głoszenie Ewangelii normalną częścią naszego życia!

Na koniec dwie ważne uwagi:

Po pierwsze, pamiętajmy, że jesteśmy tylko glinianymi naczyniami. Kiedy ostatnim razem miałem przywilej głosić drogę zbawienia w Chrystusie, czyniłem to w wielkiej słabości ducha i ciała. Osobiście mogłem kolejny raz doświadczyć, że moc do chrześcijańskiego życia nie pochodzi z nas samych, ale jest łaską Boga.

Po drugie, czasami odczuwamy żal, że nie powiedzieliśmy wszystkiego co powinniśmy, albo czegoś zabrakło w naszym przesłaniu Ewangelii. Nie miejmy do siebie pretensji, ale pamiętajmy, że żadne słowo o Jezusie Chrystusie nie jest wypowiedziane nadaremnie. Słyszałem wiele świadectw, w których Pan wykorzystywał czasem pojedyncze słowa stanowiące część większego procesu, w czasie którego Bóg przyprowadzał człowieka do zbawczej wiary. Siejmy więc Słowo Boże mając jednocześnie tą świadomość, że to Bóg daje wzrost (1 Kor 3:6-7). 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger