poniedziałek, 10 lipca 2017

Łaska strzeże wierzących

Oto kilka powodów naszego bezpieczeństwa:

Boża miłość strzeże wierzących. Bóg wybrał nas w swej łaskawej miłości raz na zawsze. Jeśliby więc wierzący miał być zgubiony, to Boża miłość musiałaby zaniknąć lub zostać przez coś powstrzymana. Ale Boża miłość jest przecież niezmienna i nic nie może jej zniweczyć.

Boża moc strzeże wierzących. Gdyby choć jedna zbawiona dusza mogła zostać zgubiony, to pewnie wątpilibyśmy w Jego wszechmoc. Jego chwała stanęłaby pod znakiem zapytania; Jego mądrość okazałaby się niepełna.

Boże obietnice strzegą wierzących. Bóg dał swoim dzieciom wiele obietnic. Powiedział np. Hbr 13:5. Otrzymaliśmy te obietnice co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł (Hbr 6:18).

Boże przymierze zapewnia bezpieczeństwo wierzącym. Wierzący podlega nowemu przymierzu łaski, ustanowionemu przez Chrystusa. Jest to daleko lepsza umowa niż stare przymierze zawarte z Adamem (które było tymczasowe, obdarzało życiem tak długo, jak długo człowiek był doskonale posłuszny). Nowe przymierze nazwane zostało „wiecznym przymierzem”. Bóg mówi: Jr 32:39-40. Co dałoby większe bezpieczeństwo niż przymierze takie jak to?

Boża wierność zabezpiecza wierzących. Bóg mówi: nie złamię wierności mojej (Ps 89:33). Rozraduj się więc ty, który wierzysz i jesteś słaby! Podstawa na której opierasz swe zaufanie, jest mocna – mocniejsza od problemów życia, mocniejsza od strachu przed śmiercią, mocniejsza od lęku przed sądem. Bóg jest nie tylko mocny, łaskawy i pełen prawdy. On jest także wierny!

Wartość ofiary Chrystusa. Jego modlitwy wstawiennicze za lud oraz nasze zjednoczenie z nim zapewniają bezpieczeństwo wierzącym. Czy wycierpiałby tak wiele tylko po to, by stracić tych, których odkupił? Skoro jest odpowiedzialny przed Ojcem, który posłał go aby z tego wszystkiego, co mu dał, nic nie stracił (J 6:39), to czy możemy przypuszczać, że zawiedzie? Czy sądzimy, że Ojciec który ma w Nim upodobanie, nie wysłucha Jego modlitw? Skoro wierzący jako członkowie duchowego ciała, którego On jest głową, są z nim zjednoczeni, jak mogą być zgubieni?

Duch Święty zamieszkujący w wierzących strzeże ich. Jest ich przewodnikiem i wzmacnia ich. Żyje w nich, aby przyprowadzić ich do chwały. Jest rękojmią dziedzictwa naszego (Ef 1:14). Taka rękojmia z pewnością gwarantuje, że wierzący osiągną przyszłe dziedzictwo.

Pismo Święte i obrzędy w Kościele (zwiastowanie prawd biblijnych, chrzest i Wieczerza Pańska), są dane aby strzec wierzących. Obietnice, napomnienia, przykłady i ostrzeżenia zawarte w Biblii współdziałają, aby prowadzić wierzącego. Dzięki obrzędom w Kościele wiara chrześcijańska jest utwierdzona, ich świętość doskonalsza, a ich zrozumienie pogłębione.

Podsumowując, mamy wiele powodów ku temu, aby zgodzić się z Paweł, że gdy Bóg rozpoczął dobre dzieło, z pewnością doprowadzi je do końca (Flp 1:6).

Bożych obietnic nie otrzymaliśmy po to, by swobodnie grzeszyć. Boża łaska rozpoczęła w wierzących dzieło zbawienia i Bóg łaskawie przygotował wszystko co jest konieczne, aby zapewnić im osiągnięcie doskonałości. Zaprawdę szczęśliwi ci, którzy żyją w królestwie łaski.

Abraham Booth
oprac. na podstawie "Tylko łaska"


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger