piątek, 12 maja 2017

Bóg wybrał cię, zanim ty wybrałeś Jego

Ewangelia Jana 10:26 „Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem”. Nie na odwrót. Tam nie jest napisane: „Ponieważ nie wierzycie, dlatego nie jesteście moimi owcami”. Nie tak mówi Pan Jezus. Nasz Mistrz powiedział: „Nie jesteście moimi owcami, dlatego nie wierzycie”.

Jan mówi: „Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata” (Obj 13:8). Łukasz napisał: „Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego” (Dz 13:48). Jezus powiedział: „Wierzysz tylko dlatego, że jesteś moją owcą”.

Innymi słowy, Boży wybór tych, którzy zostaną uratowani od buntu i gniewu w Chrystusie, nie jest oparty na podstawie przewidzianej wiary człowieka. Jeśli ty który czytasz te słowa, masz wiarę w Chrystusa i jesteś z Nim zjednoczony, to jest tak tylko dlatego, że Bóg wybrał cię przed założeniem świata. To nie jest moja ocena ani też dwuznaczne nauczanie zawarte w Biblii.

Głębią tajemnicy Ewangelii jest to, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, a także jedność z Nim wszystkich tych którzy uwierzą, dokonała się w Bożym umyśle zanim On stworzył świat.

John Piper
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger