poniedziałek, 6 lutego 2017

Pojawią się szydercy

Kiedy piszę ten komentarz wyraźnie widzę wypełnianie proroctw biblijnych. Kiedy wielu ludzi twierdzących, że są chrześcijanami ignoruje związek pomiędzy bieżącymi wydarzeniami a fragmentami Biblii, które zostały napisane tysiące lat temu, moja rada jest taka: mądrze by było aby ci szydercy wreszcie się obudzili.

Szydercy wypełniają dzisiaj biblijne proroctwa. W odniesieniu do czasów ostatecznych, Piotr powiedział: „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia" (2 P 3:3-4).

Piotr wyjaśnia, że to stwierdzenie było adresowane do generacji czasów ostatecznych, która ochoczo będzie ignorować biblijne prawdy. Ci zbuntowani ludzie będący wpływem innych, którzy będą twierdzić, że zarówno przeszłość jak i przyszłość zbudowana jest na pustych spekulacjach. Dalej Piotr kontynuuje: "Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego  przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi" (2 P 3:5-7).

Oczywiście, Piotr odnosi się do dwóch oddzielnych sądów. Jednym z nich jest potop za czasów Noego, który miał miejsce w przeszłości osądzając ówczesny świat. Drugi sąd w dalszym ciągu jest kwestią przyszłości – bliskiej przyszłości. Zamiast globalnego potopu, sąd będzie światową katastrofą ognia wymierzoną przeciwko bezbożnym ludziom, dokładnie tak samo jak za dni Noego.

Naturalnym jest, że Piotr nawiązuje do faktu, że zbliżający się sąd będzie miał miejsce w czasie, gdy „szydercy”, będą zaprzeczać biblijnym proroctwom odrzucając ich znaczenie. W pierwszym rozdziale swojego listu Piotr, przekazał inne twierdzenie, które objaśnia znaczenie biblijnych proroctw i umieszcza to wyjaśnienie we właściwej perspektywie. Piotr stwierdził: „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach" (2 P 1:19)

Z mojego punktu widzenia wydaje się, że jego pierwsza przestroga była skierowana do szyderców, którzy w późniejszym czasie odrzucili biblijne ostrzeżenia. Słowo Boże jest jak światło świecące w ciemności. Faktem jest, że nawet niewielka ilość światła w ciemnym miejscu robi ogromną różnicę. Biblia opisuje królestwo szatana jako ciemność, a Boże Słowo jako światło.

Niestety, niektórzy chrześcijanie przekręcili znaczenie tych biblijnych ostrzeżeń przed szydercami, którzy pojawią się w czasach ostatecznych. Oni mówią, że prawdziwi szydercy w dniach ostatnich, to ludzie którzy ostrzegają przed duchowym zwiedzeniem i odrzucają światowy ruch jedności, który opiera się na domniemanych wielkich znakach oraz cudach. Jednak Biblia wyraźnie mówi nam, że cechą charakterystyczną czasów ostatecznych będzie duchowe zwiedzenie, odejście od wiary oraz kłamliwe znaki i cuda.

I tak jak w czasach starotestamentowych ignorowano i wyszydzano proroków, podobnie czyni się i dziś w stosunku do ludzi ostrzegających Boży lud (zob. Mateusza 24:24, 2 Tesaloniczan 2: 3 i 11)

Celem niniejszego komentarza jest dotarcie do tych szyderców, którzy odrzucają biblijne ostrzeżenia dotyczące czasów ostatecznych, mieniąc się jednocześnie naśladowcami Chrystusa. A także do wszystkich wierzących, aby przypomnieć im, że podobnie jak niegdyś Bóg osądził świat w przeszłości przez wodę (jak wyraźnie wskazują zapisy kopalniane), tak samo uczyni w bliskiej przyszłości, zgodnie z tym jak sam zapowiedział. Jezus wróci niedługo. Czy jesteś na to gotowy? 

Roger Oakland
opracowano na podstawie: http://www.understandthetimes.org/commentary/c180scoffers.shtml


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger