środa, 22 lutego 2017

Jak Ewangelia może być dobrą nowiną dla osób homoseksualnych?

Siedzieliśmy właśnie przy stoliku jedząc razem lunch, a ja szalenie się modliłem. Mój przyjaciel od 15 lat zaangażowany był w związek z osobą tej samej płci. Był jednak zainteresowany Jezusem; przyciągnięty przez Jego nauczanie i przesłanie. Ale chciał wiedzieć jak decyzja o zostaniu chrześcijaninem odbije się na jego homoseksualnym stylu życia.

Wyjaśniłem, tak ostrożnie i łaskawie jak tylko potrafiłem, że Jezus podtrzymał i rozwinął szerszy biblijny pogląd na temat seksualności – mianowicie, że jedynym miejscem na seksualną aktywność jest małżeństwo osób odmiennych płci. 

Podążanie za Jezusem będzie oznaczało poszukiwanie, by coraz bardziej żyć w zgodzie z Jego Słowem – w tej sferze, jak i zresztą w każdej innej. Mój przyjaciel milczał przez chwilę, po czym spojrzał mi w oczy i zadał niesamowicie cenne pytanie: „Co to musiałoby być, żeby było warte zakończenia relacji z moim partnerem?”. Złapałem jego spojrzenie przez moment, gdy mój umysł szukał właściwej odpowiedzi.

Jest wieczność, to oczywiste. Jest niebo i jest piekło. Ale byłem świadomy, że te rzeczywistości, do których te pojęcia się odnoszą mogą mu się wydawać jak “nie z tego świata”, całkiem nieuchwytne. W każdym razie, życie z Jezusem jest warte tego nawet, gdyby dotyczyło tylko tego życia. Ale on pytał właśnie o to życie – tutaj i teraz. Modliłem się dalej do Boga, żeby pozwolił mi znaleźć odpowiedni werset z Biblii – na tutaj i teraz. Chciałem, żeby mój przyjaciel wiedział, że życie z Jezusem naprawdę ma ogromną wartość -  wartość w życiu, które dopiero nadejdzie, ale także wartość w tym życiu, które mamy teraz – i to w żadnym mniejszym stopniu dla tych, którzy mają homoseksualne skłonności.

Tak, będzie wiele trudności: niespełnione pragnienia, przykrość związana z posiadaniem niechcianych skłonności oraz zmaganie się z pozostaniem samemu. Ale chciałem, żeby wiedział, że pójście za Jezusem jest cenniejsze niż te rzeczy, nawet gdy weźmie się pod uwagę, co one znaczą dla ludzi homoseksualnych. I chciałem żeby wiedział, że to co mu mówię nie wynika jedynie z mojego studiowania Biblii i słuchania co inni mają do powiedzenia w tym temacie, lecz że wynika to z mojego osobistego doświadczenia.

Więcej łaski, nie mniej.

Homoseksualizm to rzecz, z którą zmagam się przez całe moje chrześcijańskie życie. Zabrało wiele czasu, by przyznać to przed sobą, jeszcze więcej – by przyznać to przed innymi, a nawet jeszcze więcej -  by zobaczyć niektóre z Bożych dobrych celów. W tym całym czasie pojawiały się zarówno wzloty, jak i upadki. Ale jedno jest pewne – ta walka nie jest pozbawiona błogosławieństw – co odkrył apostoł Paweł w przypadku jego nieustępliwego kolca wbitego w ciało.

Zmaganie się z seksualnością było (i nadal jest) okazją dla mnie, by doświadczać więcej (aniżeli mniej) Bożej łaski. Tylko w ciągu paru ostatnich miesięcy czułem się wezwany do tego, by bardziej otwarcie o tym mówić. Przez wiele lat nie miałem żadnej intencji, by uczynić tę kwestię z mojego życia w jakikolwiek sposób publiczną. Jestem świadomy, że odkrycie jej przed światem może prowadzić do wielu różnych reakcji – niektórych przychylnych, innych może nieco mniej.

Ale przez ostatnie parę lat wzrastało moje zaniepokojenie związane z tym, że gdy stawką są nasi przyjaciele czy członkowie rodziny, którzy doświadczają homoseksualnych skłonności, to my – jako biblijnie wierzący chrześcijanie – tracimy w tej kwestii naszą pewność co do Ewangelii. Wydawać by się mogło, jakbyśmy nie zawsze byli przekonani, że to naprawdę jest dobra nowina dla homoseksualnych osób. Wydawać by się mogło, jakbyśmy nie zawsze byli pewni, że życie według biblijnego standardu jest dla tych osób możliwe.

Podczas gdy myśli w mojej głowie pędziły podczas tego wspólnego obiadu, Bóg podsunął mi odpowiedni do podzielenia się z moim przyjacielem werset. Werset, który trafia w punkt, gdy chodzi o odpowiedź na pytanie dlaczego podążanie za Jezusem jest czymś cennym – w tym życiu, i to nawet wtedy, gdy wiąże się to z rezygnacją z rzeczy, bez których dawniej nie wyobrażaliśmy sobie życia:

"Wtedy odezwał się Piotr: Spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla Mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał stokroć więcej, teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego". (Ew. Marka 10:28-30).

Podążanie za Jezusem oznacza pozostawienie pewnych rzeczy za sobą, oznacza poddanie pewnych rzeczy. Dla osób homoseksualnych, oznacza to zostawienie za sobą homoseksualnego stylu życia. 

Boże Słowo jest jasne.

Biblia jest konsekwentna gdy chodzi o zabranianie praktyk homoseksualnych. Sam Jezus potępia wszelką „seksualną niemoralność” (Ew. Marka 7:21-22, dla przykładu). I choć Jezus nie mówi tam wprost o praktykach homoseksualnych, to jednak uwzględnia je. Greckie słowo, które tłumaczymy jako „seksualna niemoralność” (porneia, od którego pochodzi także słowo pornografia) jest terminem służącym opisywaniu każdej seksualnej aktywności poza heteroseksualnym małżeństwem.

Apostoł Paweł pisze jeszcze bardziej konkretnie, wskazując bezpośrednio w trzech fragmentach swoich listów na praktyki homoseksualne. W Liście do Rzymian 1:24-27 zarówno homoseksualne praktyki mężczyzn, jak i kobiet są podane jako przykład „nienaturalnych” zachowań, które są skutkiem odwrócenia się od Boga. W 1 Liście do Koryntian 6:9-10 – „ci, którzy dopuszczają się homoseksualizmu” są wymienieni pośród tych ludzi, których zachowanie świadczy o ich wykluczeniu z Bożego Królestwa. Słowo, które w tym miejscu używa Paweł dosłownie oznacza „mężczyzn współżyjących ze sobą” – pojawia się ono następnie w 1 Liście do Tymoteusza 1:10.

Nie ma jakichkolwiek fragmentów w Biblii, by na ich podstawie argumentować za homoseksualnymi związkami. Próby, które podejmują w tym celu niektórzy kościelni przywódcy doprowadzą ostatecznie do wypaczenia znaczenia pewnych tekstów, przy pominięciu innych. 

Boże Słowo jest jasne na ten temat. Biblia konsekwentnie zabrania jakichkolwiek seksualnych praktyk podejmowanych poza małżeństwem. Dla kogoś, kto sam doświadcza homoseksualnych pragnień, nie są to łatwe słowa, jakie może usłyszeć. Czasami pogodzenie się z tym, co Biblia ma do powiedzenia jest bardzo bolesne. Dlaczego? Bo były momenty przenikliwej pokusy i pragnienia – momenty, kiedy „byłem zakochany”. A mimo to – Biblia pokazuje mi, że te pragnienia wypaczają obraz, dla którego Bóg mnie stworzył.

To, co otrzymujemy w zamian jest nieporównywalnie większe.

Jednakże -  jakkolwiek wiele przyjdzie nam pozostawić, to nie pozostaniemy  bez niczego. Cokolwiek poddajemy, Jezus zastępuje – w Boży – czyli lepszy i wspanialszy sposób. Nikt, kto cokolwiek zostawia dla Jezusa, nie pozostanie bez otrzymania czegoś w zamian. A to, co otrzymujemy w zamian jest nieporównywalnie większe – po stokroć większe. To, co zostawiamy dla Jezusa nawet nie porównuje się z tym, co On nam daje w zamian. Wtedy, gdy koszty są wielkie, zyski są jeszcze większe, nawet w tym życiu. 

Dla mnie na przykład oznacza to wspaniałą głębię przyjaźni, którą Bóg dał mi pośród wielu braci i sióstr; oznacza to także wszelkie możliwości, na które bycie samemu pozwala; oznacza to przywilej służby na szeroką skalę; wreszcie, oznacza to społeczność wspaniałej Bożej rodziny. Ale jest coś jeszcze większego niż te wszystkie rzeczy. Coś, z czym stykamy się w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. 

Tym czymś jest poznanie  wszech-wystarczalności Chrystusa. Poznanie pełni życia i radości, jaka jest w Nim i w Jego służbie – i nigdzie indziej. Wiele by można w tym miejscu powiedzieć, jednak główna myśl brzmi tak: moment, w którym myślisz, że podążanie za Jezusem i naśladowanie Go okaże się dla kogoś kiepskim pomysłem, to robisz z Jezusa kłamcę. Uczniostwo nie zawsze jest łatwe. Pozostawienie za sobą tych rzeczy, które dotychczas kochaliśmy jest dogłębnie ciężkie. Ale Jezus – On zawsze jest tego wart.

Sam Allberry
Tłumaczył: Miszael
Źródło: https://www.thegospelcoalition.org/article/how-can-the-gospel-be-good-news-to-gays


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger