czwartek, 5 stycznia 2017

Globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań

Jeśli podążasz za mną przez ostatnie kilka lat, z pewnością zgodzisz się z tym, że świat jest w poważnych tarapatach. Oczywiście, nie pierwszy raz w historii ziemi są ludzie, którzy przewidują koniec czasów. Zawsze były konflikty. Zawsze były wojny religijne. Te okresy historii wydają się przychodzić i odchodzić. Czasami problemy zostają rozwiązane, a czasami nie. Ideologiczne wojny podsycane przez tych, którzy mają religijne uprzedzenia, wydają się być najtrudniejszymi do rozwiązania. Liderzy polityczni tego świata drapią się po głowach. Ale nie Bóg. On cały czas jest na tronie.

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych odmawia nazwania islamskiego terroryzmu islamskim terroryzmem (chodzi o Baracka Obamę - przyp.). Najwidoczniej, nigdy nie zapoznał się z Koranem, który czytają terroryści wypełniając każdą jego jotę i kreskę. W jakiś sposób, przekonują oni młodych mężczyzn oraz kobiety, chłopców i dziewczynki aby się do nich przyłączyli. Są bardzo skupieni na tej sprawie. Ich celem jest okaleczać, zabijać i niszczyć wszystkich, którzy nie skłonią swoich kolan przed Allachem.

Rządy mówią o wzajemnej współpracy i współdziałaniu. Oczywiście, terroryści przechytrzają najlepszych polityków. W przypadku ostatnich ataków w Europie, pojawiało się wiele ostrzeżeń sugerujących możliwość ich przeprowadzenia. Dla przykładu, rząd Turcji przekazał Belgom informację, że nie wpuścili na terytorium swojego kraju dwójki terrorystów przemieszczających się do Syrii. W informacji przekazanej belgijskim organom ścigania znajdowało się także ostrzeżenie o tym, że ta dwójka była już niebezpieczna zanim została odesłana. 

Izraelscy eksperci od terroryzmu dokonali przeglądu bezpieczeństwa na lotnisku w Brukseli, stwierdzając, że katastrofa jest tylko kwestią czasu. Wynikiem tych wszystkich zaniedbań była śmierć wielu ludzi.

Co możemy zrobić w przyszłości? Powiem ci co się stanie na podstawie spostrzeżeń, które posiadam dzięki Biblii. Globalne problemy zawsze wymagają globalnych rozwiązań. Inwigilacja każdej osoby na naszej planecie jest już możliwa. To jest właśnie to co widzę na podstawie mojego zrozumienia 13 rozdziału Księgi Objawienia.

Organizacje jak ONZ będą stawały się coraz potężniejsze. Normy oraz przepisy będą tylko pozornym wyrazem praw człowieka. A ludzie pokochają to.

Jednakże, jest kolejny obszar, którego omówieniu muszę poświęcić trochę czasu, aby dostrzec bardziej kompletną migawkę przyszłości.
Wszystkie religie będą musiały stać się jednym. Wydaje się to czymś niemożliwym biorąc pod uwagę występujące pomiędzy nimi różnice. Ale pamiętajmy, że to szatan jest bogiem tego świata. Szatan jest jak zwodniczy flecista z Hameln [1]. On dobrze wie jak zjednoczyć dużą ilość religii i przygotować świat na pranie mózgu.

Dalej, należy dołożyć kilka kłamliwych znaków, cudów i ponadnaturalnych wydarzeń w imię chrześcijaństwa. Czy głowa Rzymu jest tak chętna do udzielenia odpowiedzi na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, odgrywając przy tym znaczącą rolę? Nie przewiduję. Ja tylko rozważam teoretycznie, ale myślę, że te przypuszczenia nie są oderwane od rzeczywistości.

Muzułmanie i Rzymscy – katolicy wierzą, że Maria, matka Jezusa, ukazuje się w różnych miejscach. A co jeśli ta objawiająca się kobieta dostarczyłaby rozwiązania? Co jeśli „ewangeliczni charyzmatycy” oczekujący „Drugiej Pięćdziesiątnicy” przyjmą, że ogromne wylanie Ducha Świętego przychodzi na ziemię i cały świat zbliża się do Jezusa?

Czy będzie to historyczny Jezus z Biblii, czy też inny Jezus? Czy Duch Święty zostanie wylany przez Marię, jak naucza wielu katolików, czy będzie to Duch Święty, który zawsze działa zgodnie z biblijnymi kryteriami?

Przypuszczam, że czas udzieli nam odpowiedzi na te pytania. Gdybym był tobą, zacząłbym czytać Biblię od początku do końca. Słowo Boże jest Bożym objawieniem danym człowiekowi. Znajdziesz tam dla siebie właściwe odpowiedzi.

Roger Oakland
Opracowano na podstawie: http://www.understandthetimes.org/commentary/c199global.shtml


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger