piątek, 13 stycznia 2017

13 przydatnych wersetów w obliczu niepewnej przyszłości

Wszyscy staniemy w obliczu niepewności. Być może kończysz studia i nie masz pojęcia jak będzie wyglądać twoja przyszłość. Może straciłeś pracę, lub przeprowadziłeś się do nowego miejsca gdzie nie znasz kompletnie nikogo. A może właśnie zaczynasz nową pracę i czujesz się przytłoczony wyzwaniami, które są przed tobą. Może jesteś samotny i zastanawiasz czy kiedykolwiek wejdziesz w związek małżeński.

W tym świecie nasze bezpieczeństwo jest tylko w Chrystusie. Nic nie jest pewne. Nikt nam nie może zagwarantować tego, że spożyjemy następny posiłek. Nawet kolejne uderzenie serca nie jest czymś oczywistym.

Zawsze gdy jesteśmy kuszeni zamartwianiem się o przyszłość, musimy uświadomić sobie, że nasze życie nie jest w naszych rękach. Świadomość tego, że Boża Opatrzność kontroluje ruch najmniejszego atomu we wszechświecie, powinna ustawicznie strzec naszych myśli oraz być źródłem nieograniczonego pokoju.

Poniższe wersety, wybrane przez Marka Altrogge powinny być stale obecne w naszym życiu tak, aby Bóg przez swoje Słowo mógł nieustannie zachęcać nasze serca.

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jr 29:11)

„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie” (Ps 32:8)

„Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przyszłość należy do męża pokoju” (Ps 37:37)

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie [miałby] z nim darować nam wszystkiego?” (Rz 8:32)

„Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie” (Prz 23:17-18)

„Synu mój, jedz miód, bo jest dobry, słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia; tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy! Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się” (Prz 24:13-14)

„Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6:31-33)

„Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali” (Ef 2:10)

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a [one] idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi [je] dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć [ich] z ręki mego Ojca..” (J 10:27-29)

„[Wasze] postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę” (Hbr 13:5)

„Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Iz 43:2)

„Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Iz 26:3)

„Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba” (Ps 37:25)


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger