piątek, 9 grudnia 2016

9 Grudnia - Dlaczego Syn Człowieczy?

9 Grudnia
Dlaczego Syn Człowieczy?
„Ręczę i zapewniam: Zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i zstępujących aniołów Boga”. (J 1:51)

Dlaczego w wersecie 51 i w wielu innych miejscach w Ewangeliach Jezus jest nazwany Synem Człowieczym? Ma to bardzo wiele wspólnego z Adwentem. Nie jest tak tylko z tego powodu, że jest człowiekiem. Jest tak dlatego, że postać „syna człowieczego”, o której mowa w Księdze Daniela 7:13 jest zarówno ludzka, jak i czymś o wiele większym niż człowiek. To było ulubiony sposób, w jaki Jezus określał sam siebie – Syn Człowieczy. Określenie to jest użyte ponad osiemdziesiąt razy we wszystkich Ewangeliach, i za każdym razem to Jezus używa tego określenia. Tytuł „Syn Człowieczy” Jezus wziął z Księgi Daniela 7:13-14:

"Przyglądam się dalej i widzę:
Na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny
do Syna Człowieczego.
Doszedł do Odwiecznego –
przyprowadzili Go do Niego.
Wtedy dano Mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie
i czciły Go wszystkie ludy, narody
i języki.
Jego władza – władzą wieczną,
nieprzemijającą.
Jego Panowanie – niezniszczalne!"

Słowa z Księga Daniela to język królewskiego majestatu, chwały i suwerenności (Jana 3:13; 5:27; 6:62). Ale tytuł Syn Człowieczy niesie ze sobą inne brzmienie niż tytuły Syn Boży i Król Izraela. Brzmi bardziej skromnie i zwyczajnie. Gdy Jezus go używał, Jego prawa do królestwa, chwały i suwerenności nie wybrzmiewały tak otwarcie i jawnie. Tylko ci, którzy mieli uszy, żeby słuchać, przekuwali się głębiej, gdzie można było usłyszeć wywyższone znaczenie określenia Syn Człowieczy.

Tym razem to nie żydowscy przywódcy posłużyli się tytułem, który pozwoliłby im zaprowadzić Go na krzyż. Tym razem sam Jezus użył tytułu w ten sposób. Kluczowy jest werset Jana 3:14-15: „Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak Syn Człowieczy musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w Nim życie wieczne.”

Mógłbyś więc powiedzieć, że największą chwałę, jaką Natanael, ty czy ja kiedykolwiek moglibyśmy ujrzeć jest chwała Syna Człowieczego, Pana niebios, którego królestwo jest królestwem wiecznym, podniesionego na krzyżu, by umrzeć za grzeszników. Więc gdy patrzysz na niego w czasie tego Adwentu jako Syna Bożego, jako Króla Izraela i jako Syna Człowieczego upewnij się, że patrzysz na Niego umierającego, by dać ci życie wieczne i przez to widzisz Fo w Jego chwale. 


John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger