czwartek, 8 grudnia 2016

8 Grudnia - Bogu można ufać

8 Grudnia
Bogu można ufać
„Mojżesz powiedział przecież: Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam, spośród waszych braci, Proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od Samuela. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył On Abrahamowi: W twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie rody ziemi. Bóg zatem wzbudził swego Sługę przede wszystkim dla was. Posłał Go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości”. (DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22–26)

Z tego samego fragmentu co wczoraj dowiadujemy się teraz, że częścią opisanego w nim błogosławieństwa jest zademonstrowanie prawdomówności Boga. Piotr w swojej przemowie wspomina o kilku obietnicach. W wersie 22 mówi, że Mojżesz przewidział przyjście proroka podobnego do niego samego. W wersie 24 mówi, że Bóg złożył Abrahamowi obietnicę dotyczącą tych dni. Rzecz w tym, że gdy Jezus przyszedł to potwierdził tym samym prawdziwość tych obietnic. Pokazał, że Bóg jest godny zaufania; dotrzymuje słowa.

Oto jak ujmuje to Paweł w Rzymian 15:8: „Twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu naprawdę Bożą, aby potwierdzić dane ojcom obietnice.” A więc oto jest, wypowiedziane niezwykle jasno i czytelnie: Chrystus przyszedł, żeby udowodnić, że Bóg mówi prawdę, że dotrzymuje danych przez siebie obietnic. Święta Bożego Narodzenia oznaczają, że Bogu można ufać. To jest także część obietnicy, którą Chrystus przynosi – i którą oferuje tobie w czasie tego Adwentu.

Jest to błogosławieństwem z tego powodu, że w przeciwnym razie – gdy zapomniane – życie moralne i duchowe rozpada się. Jakakolwiek społeczność ludzi, która zapomina o tym, że w centrum znajduje się absolutna prawdomówność Boga, zapomina jednocześnie o fundamencie prawdy, fundamencie moralności i fundamencie piękna. 

Święta Bożego Narodzenia powinny utwierdzić nas właśnie w tym fundamencie wszelkiej prawdy, dobra i piękna, bo Święta te znaczą: Bóg jest prawdomówny. Boża prawdomówność jest jedyną stałą rzeczą we wszechświecie pełnym ciągłych zmian. Boża prawdomówność jest niezachwianym absolutem. 

Jeśli porzucamy Bożą prawdomówność to podnosimy naszą kotwicę, puszczamy ster, kadłubowi grozi pęknięcie, a statek naszego życia (politycznego, społecznego, szkolnego, naukowego, rodzinnego) jest zdany jedynie na łaskę wiatru ludzkich życzeń i pragnień.

Mówię więc to z całego serca: demonstracja Bożej prawdomówności jest wielkim błogosławieństwem. Przekaż to błogosławieństwo swoim dzieciom. Przekaż do kolejnym pokoleniom: Bóg jest prawdomówny; Bóg dotrzymuje słowa;  Bóg nie kłamie; Bogu można ufać! To jedno z błogosławieństw związanych z tym czasem. Weź je do siebie, jako wspaniały, świąteczny prezent i przekaż je także innym osobom, ilu tylko zdołasz.


John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger