środa, 7 grudnia 2016

7 Grudnia - On przychodzi, by nam błogosławić

7 Grudnia
On przychodzi, by nam błogosławić
Mojżesz powiedział przecież: Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam, spośród waszych braci, Proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od Samuela. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył On Abrahamowi: W twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie rody ziemi. Bóg zatem wzbudził swego Sługę przede wszystkim dla was. Posłał Go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości”. (DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22–26)

Fragment ten uczy nas tego, że Bóg posłał Jezusa na scenę historii, żeby błogosławić ludzi. „W twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie rody ziemi.” Bóg powiedział do swego Syna w niebie: „Czas się wypełnił. Obiecałem błogosławieństwo. Teraz jest czas, by spełnić obietnicę. A Ty będziesz posłańcem mojej obietnicy. Chcę, żeby to błogosławieństwo przyszło na świat. Mam tak wiele do dania im. Idź więc teraz i błogosław moim ludziom, błogosław im. Błogosław wszystkim rodom ziemi.”

Możesz to dostrzec w wersecie 25 i 26 – Boże błogosławieństwo jest tu dwukrotnie wspomniane. W wersecie 26 jest nawet wprost powiedziane, że Bóg posłał Jezusa do Izraelitów, żeby im błogosławić. I gdy czytamy, że Bóg posłał Go w pierwszej kolejności do Izraela to wiemy, że w dalszej kolejności pośle Go do innych. Werset 25 czyni jasnym, że to właśnie Bóg miał na myśli, gdy zawierał przymierze z Abrahamem: „W twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie rody ziemi.” Błogosławieństwo dla Żydów, a następnie przez nich – a właściwie przez Żydowskiego Mesjasza – błogosławieństwo dla wszystkich ludzi, w tym także ciebie.

A więc mówię ci, że Bóg w czasie tego Adwentu przychodzi do ciebie z błogosławieństwem. O tobie jest mowa w wersecie 25. Nie ma znaczenia, że minęło dwa tysiące lat. U Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień (2 Piotra 3:8). U Boga to tak, jakby On uczynił tę obietnicę dwa dni temu. Tak świeże jest błogosławieństwo od Boga dla ciebie dzisiaj. Jeśli zwrócisz się do Niego w wierze, otrzymasz błogosławieństwo. To właśnie o tym są Święta Bożego Narodzenia – o największym błogosławieństwie.


John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger