poniedziałek, 5 grudnia 2016

5 Grudnia - Dlaczego Boże Narodzenie?

5 Grudnia
Dlaczego Boże Narodzenie?
„A wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu. … Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego [diabła] dziełom”. (1 List Jana 3:5, 8)

Dwa razy w 1 Liście Jana (dokładnie w wersetach od 1 do 10 w 3 rozdziale) dowiadujemy się dlaczego coś, co nazywamy “Bożym Narodzeniem” miało miejsce – innymi słowy, dlaczego wieczny, niebiański Syn Boży przyszedł na ten świat w ludzkiej postaci.

W wersecie 5 czytamy takie słowa apostoła Jana: „Wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy, a w Nim nie ma grzechu.” Jan potwierdza zarówno bezgrzeszność Chrystusa – „W Nim nie ma grzechu”, jak i powód jego przyjścia – „Pojawił się, aby usunąć grzechy.” 

Następnie, w drugiej części wersetu 8 Jan pisze: „Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego [tj. diabła] dziełom”. Gdy Jan pisze o dziełach diabła, to widzimy to w pierwszej części tego wersetu: „Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku.” A więc dzieła diabła, które Jezus przyszedł zniszczyć są dziełami grzechu.

A więc, dwa razy Jan nam mówi dlaczego „Boże Narodzenie” się wydarzyło – dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem – żeby usunąć grzech oraz żeby zniszczyć dzieła diabła, czyli grzech. Jezus urodził się z dziewicy za sprawą Ducha Świętego (Mateusza 1:18-20), „rozwijał się umysłowo i fizycznie, Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością” (Łukasza 2:52), a w swoim życiu i służbie był całkowicie posłuszny i bezgrzeszny; i to aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu (Filipian 2:5-8; Hebrajczyków 4:15) – w jakim celu? Żeby zniszczyć dzieła diabła – żeby usunąć grzech.

Nasz grzech. Odnieś to do siebie i kochaj Go za to. Weź słowa apostoła Pawła i uczyń je własnymi słowami: „Teraz żyję w ciele, lecz żyję, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie” (Galacjan 2:20). W ten sposób pokonał dzieła diabła, a mnie wyratował od grzechu. Nie pozostawiaj tych Świąt w kategoriach abstrakcji. Twój grzech. Twój konflikt z diabłem. Twoje zwycięstwo. On właśnie po to przyszedł.

John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger