niedziela, 4 grudnia 2016

4 Grudnia - O co chodzi w Adwencie?

4 Grudnia
O co chodzi w Adwencie?
Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu” (Ewangelia Marka 10:45)

W Świętach Bożego Narodzenia wspominamy przyjście Chrystusa na świat. To właśnie o tym są te święta – o Synu Bożym, który istniał odwiecznie wraz z Ojcem, „jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego Istoty”, i który przybrał ludzką postać i stał się człowiekiem (Hebrajczyków 1:3).

Są one też o dziewiczym urodzeniu dziecka, poczętego w cudowny sposób za sprawą Ducha Świętego – tak, że to dziecko jest Synem Boga nie w sposób, w jaki ty i ja jesteśmy synami Boga, ale w całkowicie unikatowy sposób (Łukasza 1:35).

Są one o przyjściu na świat człowieka imieniem Jezus, w którym „zawiera się cała pełnia Boskości” (Kolosan 2:9).

Są one o nastaniu „pełni czasu”, z dawna zapowiadanej przez proroków, która wiązała się z przyjściem na świat władcy w mieście Betlejem (Micheasza 5:2); a dziecko, który miało się urodzić, będzie nazwane Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju (Izajasza 9:6); i przyjdzie Mesjasz, namaszczony, różdżka z pnia Jessaja, Syn Dawida, Król (Izajasza 11:1-4; Zachariasza 9:9).

I wreszcie, są one zgodnie z tym co czytamy w Marka 10:45, o przyjściu Syna Człowieczego, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.” To właśnie te słowa zapisane w Ewangelii Marka są krótkim sposobem na wyrażenie tego, co znaczą Święta Bożego Narodzenia – i są też tym, co mam nadzieję, Bóg umieści w waszych myślach i sercach na czas tego Adwentu.

Otwórz swoje serce, by otrzymać najlepszy z możliwych do wyobrażenia sobie prezentów: Jezusa wydającego siebie na śmierć za ciebie, służącego tobie przez całą wieczność. Przyjmij to. Odwróć się od polegania na sobie samym i odwróć się od grzechu. Stań się jak małe dziecko. Zaufaj Mu. Naprawdę, zaufaj Mu całym sobą.


John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger