sobota, 3 grudnia 2016

3 Grudnia - Przybliż się do Zbawiciela

3 Grudnia
Przybliż się do Zbawiciela
„A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was wydoskonali we wszystkim, co jest przydatne do spełnienia Jego woli, czyniąc to, co jest miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki. Amen”. (List do Hebrajczyków 13:20-21) 

Jedną z rzeczy przyjemnych Bogu jest to by ludzie, którzy do Niego należą przybliżali się do Niego w każdym momencie. I w ten sposób też w nas działa – żebyśmy mogli to czynić. Fragment z Hebrajczyków 13:21 mówi nam, że Bóg czyni to przez Jezusa Chrystusa, co znaczy choćby to, że to Jezus nabył dla nas łaskę dostąpienia tego, przez swoją śmierć, i to Jezus zanosi prośby do Ojca o to – na podstawie swojej śmierci. 

Innymi słowy, gdy autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, że zbliżenie się do Boga jest tą rzeczą, która uzdalnia nas do wiecznego zbawczego dzieła naszego Wielkiego Pasterza, to wcale nie ma on na myśli tego, że nasz Wielki Pasterz zostawia nas samych – z naszym naturalnym oporem i grzesznym skrzywieniem – jakbyśmy mogli sami o własnych siłach zbliżyć się do Boga. Raczej to On, nasz Wielki Pasterz, wstawia się za nami i prosi Ojca o to wprowadzenie w życie tego, o czym mówi fragment 13:21 – wypracuj w nas to, co jest przyjazne w Jego oczach – „przez Jezusa Chrystusa.”

Pozwólcie, że spróbuję to zilustrować w sposób, który odnosi się do czasu, gdy nasz Wielki Pasterz był na ziemi. W Ewangelii Łukasza 22:31-32 Jezus kieruje do Piotra takie oto słowa: „Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci.” Więc już wtedy Jezus wstawiał się za Piotrem – gdy był On jeszcze na ziemi. I modlił się o to, żeby wiara Piotra – jego wiara – nasza wiara – nie ustały. Co więcej, Jezus był tak pewny w swojej modlitwie o Piotra, że powiedział „A ty, gdy się nawrócisz”, a nie – „A ty, jeśli się kiedyś nawrócisz.” Więc nawet pomimo tego, że Piotr zachwiał się i zaparł się Jezusa, jego wiara nie legła doszczętnie. I to właśnie jest rzecz, o którą nasz Pan się modli dla nas. 

To kolejny dowód naszego wielkiego bezpieczeństwa i nadziei zamieszczony w tym wspaniałym liście chrześcijańskiej pewności. Czy to nie cudowna rzecz w czasie Adwentu, wiedzieć, że Bóg zaprasza nas, byśmy się do Niego zbliżyli? Że ten wielki, święty Bóg sprawiedliwości i gniewu mówi – „Przybliż się do Mnie, poprzez mojego Syna, twojego Wielkiego Pasterza. Przybliż się do mnie.” W tych Adwentowych rozważaniach przebrzmiewa Jego zaproszenie: „Zbliż się do mnie, przez twojego Wielkiego Pasterza. 

Przybliż się w wyznaniu, w modlitwie, w rozmyślaniu, w zaufaniu i w uwielbieniu. "Przyjdź. Nie odrzucę cię". Bo Chrystus “może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga – bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać” (Hbr 7:25).


John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger