sobota, 24 grudnia 2016

24 Grudnia - Posiądź Boże obietnice

24 Grudnia
Posiądź Boże obietnice
"A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by zaliczać się do znaczniejszych rodów Judy - z ciebie wyjdzie Mi ten, który będzie władał w Izraelu. Jego początki pradawne, sięgają dni pradawnych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy rodząca urodzi, i pozostali Jego bracia powrócą do synów Izraela. I powstanie, będzie pasł w mocy PANA, w majestacie imienia JHWH, Jego Boga". (MICHEASZA 5:1-3)

Chrystus jest odpowiedzią “tak” na wszystkie Boże obietnice, więc jeśli ufasz Mu, to staną się one twoim dziedzictwem. Już Micheasz potwierdził nam, że Chrystus zapewni nam Boże obietnice. W jaki sposób uczynił to ten prorok?

Jakikolwiek Żyd żyjący w tamtych czasach, gdy tylko usłyszał Micheasza obwieszczającego przyjście władcy z Betlejem, który będzie pasł swoją trzodę w mocy Pana, od razu myślał o dwóch osobach: królu Dawidzie oraz o nadchodzącym Synu Dawida, Mesjaszu.
W  dzisiejszym fragmencie odnajdujemy przynajmniej trzy powiązania z królem Dawidem: (1) Dawid pochodził z Betlejem – dlatego nazywano jest „miastem Dawidowym.” (2) Dawid był władcą w Izraelu – był największym władcą, człowiekiem według Bożego serca. (3) Dawid jako młody chłopiec był pasterzem, dlatego później nazwano go pasterzem Izraela (Psalm 78:71).

Jaki jest sens tych odniesień do Dawida? Otóż, Micheasz potwierdza tym pewność Bożej obietnicy złożonej Dawidowi. Przypomnij sobie fragment pochodzący z 2 Księgi Samuela 7:12-16, w którym Bóg skierował do Dawida takie oto słowa:

"A gdy dopełnią się twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę ci potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza, i utrwalę jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwalę na wieki … Twój dom będzie trwały, utrwalę twoje królestwo – twój tron będzie niewzruszony na wieki".

Niesamowitą rzeczą jest to kiedy Micheasz potwierdza ową obietnicę – nie w czasie, kiedy Izrael wzrasta w siłę, ale kiedy Izrael odchodzi coraz bardziej w niepamięć. Królestwo Północne zniszczone, a Królestwo Południowe będzie podlegało Bożemu sądowi. W takich warunkach Boża obietnica złożona Dawidowi wydawała się niemożliwa.

Micheasz chciał dać nam do zrozumienia, że przyjście Chrystusa będzie potwierdzeniem Bożych obietnic. Zobaczmy jak następnie ujął to apostoł Paweł (Rzymian 15:8): „Twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane ojcom obietnice.” Albo, w 2 Koryntian 1:20, „Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje „tak!”.

Jeśli więc jesteś „w Nim” przez wiarę, to odziedziczysz wszystkie obietnice Boga. Przepowiednia Micheasza stała się rzeczywistością w Jezusie. I tym samym – wszystkie obietnice znalazły swoje potwierdzenie. Bóg mówił prawdę.

Święta Bożego Narodzenia to wspaniałe potwierdzenie Jego wszystkich obietnic. Skoro Chrystus przyszedł – Bóg jest prawdziwy. A skoro Bóg jest prawdziwy – wszelkie złożone przez Niego obietnice staną się prawdą dla tych, którzy Mu ufają. Skorzystaj z tego niewysłowionego daru.


John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger