środa, 21 grudnia 2016

21 Grudnia - Przygotuj swoje oczy na Boże Narodzenie

21 Grudnia
Przygotuj swoje oczy na Boże Narodzenie
Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie.” (MATEUSZA 16:15–17)

Bóg, całkowicie niezastąpiony w dziele objawiania swojego Syna, wtedy – Piotrowi, a dzisiaj – tobie czy mi, nie dodaje czegoś do tego, co już widzimy i słyszymy w osobie Jezusa, ale otwiera oczy naszego serca, by dopiero posmakować i zobaczyć prawdziwą niebiańską chwałę, która właśnie w Jezusie się objawiła.

Gdy ludzie mają wątpliwości co do prawdy o Jezusie, to nie odsyłaj ich do poszukiwania jakichś szczególnych wiadomości od Boga. Wskaż im na Chrystusa. Powiedz mi, co zobaczyłeś i co usłyszałeś w Jego życiu i nauczaniu. Dlaczego tak? Bo to jest właściwe miejsce, gdzie Bóg wkracza z całą mocą swojego objawienia. Bóg uwielbia wywyższać swojego Syna! On uwielbia otwierać oczy ślepym, gdy patrzą na Jego Syna!

Ale na pewno Bóg nie objawia swojego Syna w sposób, który można by streścić tymi słowami: „Widzisz John wiem, że nie widzisz niczego specjalnego w moim Synu. Nie widzisz w Nim niczego chwalebnego, niebiańskiego i przyciągającego ponad każdą inną ziemską rzeczą. Nie widzisz w nim skarbu, który byłby twoim spełnieniem. Nie widzisz w nim także Jego świętości, mądrości, mocy i miłości – pięknych ponad wszelką miarę. Ale uwierz mi na słowo, On jest tym wszystkim. Po prostu uwierz w to.” Nie!

Taka wiara nie uwielbiała by w żaden sposób Syna Bożego. Bo nie mogłaby. Zbawcza wiara jest oparta na duchowym zobaczeniu Jezusa jako tego, kim naprawdę jest – pełnym chwały Synem Bożym. I to duchowe przejrzenie jest dawane nam przez Jego natchnione Słowo, Pismo Święte. A oczy naszego serca nie są otwierane przez mądrość jakiegokolwiek śmiertelnego człowieka, ale jest to dziełem wyłącznie naszego niebieskiego Ojca.

Apostoł Paweł powiedział: „Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa.”

Jak możesz przygotować swoje serce w czasie tegorocznego Bożego Narodzenia by otrzymać Chrystusa? Ustaw swój wzrok na Nim w Biblii. Patrz na Chrystusa! Rozważaj to, co napisano o Nim. I módl się. Nie patrz w tym celu na żadnego śmiertelnego człowieka, ale proś Boga, by dał ci oczy, byś widział, i uszy, byś słyszał i żebyś wraz z Piotrem zawołał: „Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga!

John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger