wtorek, 20 grudnia 2016

20 Grudnia - Otrzymaj Jego pojednanie


20 Grudnia
Otrzymaj Jego pojednanie
Powiem więcej: Dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą”. (RZYMIAN 5:11)

Jak praktycznie możemy otrzymać pojednanie, by móc radować się w Bogu? Odpowiedź brzmi: przez Jezusa Chrystusa. Co znaczy, przynajmniej w pewnej części, mniej więcej tyle – uczyń sobie portret Jezusa w Biblii – Jego czynów i słów zapisanych na kartach Nowego Testamentu – niech on będzie centralnym punktem twojego radowania się w Bogu. Gdyż radość, która nie obejmuje Chrystusa, również nie oddaje czci Chrystusowi.

W 2 Liście do Koryntian (4:4-6) apostoł Paweł opisuje niejako dwie strony nawrócenia. W wersecie 4 czytamy, że jest ono zobaczeniem „chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.” Z kolei w wersecie 6 czytamy o „poznaniu blasku chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa.” W każdym przypadku dostrzegamy jedną rzecz – mamy Chrystusa, obraz Boga, oraz mamy Boga w obliczu Chrystusa.

Praktycznie zatem, cieszyć i radować się w Bogu to cieszyć i radować się tym, co widzimy i wiemy o Bogu przez osobę Jezusa Chrystusa. A to wszystko osiąga swoją pełnię, kiedy miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego (Rzymian 5:5).

Bóg nabył dla nas pojednanie przez śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa (Rzymian 5:10). Bóg umożliwił nam skorzystanie z tego pojednania przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ale powiem więcej – teraz, dzięki temu, Bóg stał się naszą chlubą przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Jezus nabył dla nas pojednanie. Jezus umożliwił nam otrzymanie tego pojednania – otwarcie tego podarunku. I sam Jezus jaśnieje znad tego podarunku – tego nieopisanego prezentu – jako Bóg w ciele – i roznieca tym naszą radość w Bogu.

Patrz na Jezusa podczas Świąt Bożego Narodzenia. Otrzymaj pojednanie, które On nabył. Nie odkładaj tego prezentu na półkę, nie otwierając go. Ale też nie otwieraj go po to, by uczynić go następnie środkiem do wszystkich innych przyjemności. Otwórz go i ciesz się tym, czym ten prezent jest. Ciesz się Nim. Uczyń Go swoją przyjemnością. Uczyń Go swoim skarbem.


John Piper
Tłumaczył: Miszael
Źródło: The Dawning of Indestructible Joy Daily Readings for Advent


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger