sobota, 17 grudnia 2016

17 Grudnia - Przyszedł, aby służyć

17 Grudnia
Przyszedł, aby służyć
I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich”. (MARKA 10:44)

Jezus oczekuje od swoich uczniów postawy radykalnie odmiennej od tej, którą prezentują pozostali ludzie. Oczekuje, że Jego uczniowie będą służyć – sobie nawzajem oraz niewierzącym. Cokolwiek by ta służba miała ich kosztować – oczekuje się, że będą gotowi to przyjąć. A będzie kosztować.

Ale gdyby to było jedynym przesłaniem chrześcijaństwa to nie byłoby to dobrą nowiną. Nie mielibyśmy Ewangelii. Potrzebuję więcej niż tylko, żeby ktoś mi powiedział kim powinienem być i co powinienem robić. Potrzebuję pomocy w tym – by być i by cokolwiek robić. Dlatego właśnie Jezus mówi (Marka 10:45), że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć.” Co za katastrofalny błąd popełnilibyśmy, gdybyśmy wezwanie Jezusa z Marka 10:44, by być sługą wszystkich potraktowali jako wezwanie, by służyć Mu.

Bo ono tym nie jest.

Jest bowiem wezwaniem do tego, by nauczyć się jak być służonym przez Niego. Nie przegap tego. To jest w sercu Świąt Bożego Narodzenia. To właśnie oddziela naszą wiarę od każdej innej światowej religii. Nasz Bóg nie potrzebuje, by Mu służono, nie jest też uwielbiony przez rekrutów, który zgłaszają się, by Mu pomóc. Nasz Bóg jest tak pełen, jest tak samowystarczalny i tak obfity w moc, w życie i w radość, że uwielbia samego siebie w tym, że służy nam.

A jak to robi? Robi to przez przybranie ludzkiej postaci i poszukiwanie nas, by nam powiedzieć, że nie przyszedł, by zyskać naszą służbę, ale by być naszym sługą.

To jedna z głównych prawd – rozważmy ją i uwierzmy w nią: za każdy razem, gdy Jezus przykazuje nam coś, to w ten sposób mówi nam w jaki sposób chce nam służyć. Pozwólcie, że powiem to inaczej: ścieżka posłuszeństwa jest dla nas miejscem, gdzie Chrystus spotyka nas jako nasz sługa, by ponieść nasze ciężary i dać nam swoją siłę.

Kiedy zostajesz chrześcijaninem – uczniem Jezusa – nie stajesz się Jego pomocnikiem. To On staje się twoim pomocnikiem. Nie stajesz się Jego dobroczyńcą. On staje się twoim. Nie stajesz się Jego sługą. On staje się twoim sługą. Jezus nie potrzebuje twojej pomocy; on przykazuje ci posłuszeństwo i obiecuje swoją pomoc.

Boże Narodzenie. On przyszedł, by służyć, a nie by Mu służono. Przyszedł, by pomóc nam czynić to wszystko, co nam przykazuje.
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger