piątek, 16 grudnia 2016

16 Grudnia - Uwolniony, by należeć do Bożej rodziny

16 Grudnia
Uwolniony, by należeć do Bożej rodziny
Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu”. (MARKA 10:45)

Dlaczego potrzebujemy okupu, który byłby zapłacony za nas? Ponieważ sprzedaliśmy się w niewolę grzechu i zostaliśmy oddzieleni od świętego Boga. Jako że Jezus oddał swoje życie na okup za nas ci, którzy nad nami panowali – czyli grzech, śmierć i diabeł – nie mają już podstaw by podnosić jakiekolwiek roszczenia względem nas. A rezultatem tego jest i to, że my możemy być zaadoptowani do Bożej rodziny.

Zobaczmy w jakich słowach ujął to apostoł Paweł w Liście do Galacjan 4:4-5: „Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał Prawu, aby wykupić żyjących pod Prawem i umożliwić nam usynowienie.” Innymi słowy, odkupienie, okup – innymi słowy, czyni nas wolnymi i sprawia, że możemy stać się częścią Bożej rodziny. To my odłączyliśmy się i sprzedaliśmy w niewolę. Ale Bóg płaci za nas okup i wykupuje nas z niewoli – do domu Ojca.

By to się stało możliwe, Boży Syn musiał stać się człowiekiem, cierpieć i umrzeć w  nasze miejsce – by spłacić okup. To znaczą właśnie Święta Bożego Narodzenia. Spójrzmy do Listu do Hebrajczyków 2:14 – „A ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, On również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła.”

Innymi słowy, powodem dla którego Chrystus przybrał w całości ludzką naturę było umożliwienie mu śmierci i w tej śmierci zapłacenie okupu za nas, byśmy stali się wolnymi od tego, który ma władzę nad śmiercią. Wolnymi od, ale też wolnymi do – do bycia częścią Bożej rodziny. Okup ostatecznie dotyczył relacji. Twojej relacji do Boga, twojego miłosiernego Ojca. 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger